Σημαντική αρνητική επίδραση στις ελληνικές εξαγωγές είχε η εξάπλωση του COVID-19, καθώς το Μάρτιο του 2020 σημείωσαν μείωση κατά 11,2% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα της περσινής χρονιάς. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του Συνδέσμου Εξαγωγών Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 2.494,2 εκατ. ευρώ το Μάρτιο του 2020 έναντι 2.808,2 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, με τη μείωση να διαμορφώνεται σε 314,0 εκατ. ευρώ.

Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές παρουσίασαν, επίσης, μείωση, η οποία, ωστόσο, διαμορφώθηκε σε 87,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 4,4%. Αντίστοιχη αρνητική πορεία είχαν και οι εισαγωγές, οι οποίες μειώθηκαν κατά 467,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 9,8% και ανήλθαν σε 4.282,5 εκατ. ευρώ το Μάρτιο του 2020, ενώ το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας βελτιώθηκε κατά €153,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 7,9%, ανερχόμενο σε 1.788,3 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο τριμήνου και με βάση τη θετική εικόνα των εξαγωγών στους δύο πρώτους μήνες του έτους, η μείωσή τους διαμορφώθηκε σε 25,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 0,3% και η αξία τους σε 7.982,0 εκατ. ευρώ για το 2020. Οι εισαγωγές παρουσίασαν μεγαλύτερη μείωση κατά 2,0%, δηλαδή κατά 271,5 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 13.357,3 εκατ. ευρώ, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε ελλειμματικό κατά 5.375,3 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο ωστόσο κατά 246,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 4,4% συγκριτικά με το α’ τρίμηνο του 2019.

Είναι σημαντικό ότι τα τρόφιμα ξεχώρισαν σε κλαδικό επίπεδο, καθώς οι εξαγωγές τους αυξήθηκαν κατά 198,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 18,1% και διαμορφώθηκαν σε 1.291,9 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τα βιομηχανικά προϊόντα, τα οποία επίσης κινήθηκαν ανοδικά κατά 12,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,0% και διαμορφώθηκαν σε 1.282,7 εκατ. ευρώ. Αξιοσημείωτη αύξηση παρατηρήθηκε και στις εξαγωγές χημικών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 176,5 εκατ.ευρώ, δηλαδή κατά 17,9%, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε 1.160,7 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μείωση εξαγωγών κατέγραψαν τα μηχανήματα οχήματα (13,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,9%), τα διάφορα βιομηχανικά (46,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 6,7%) και οι πρώτες ύλες (71,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 17,3%). Τέλος, ενίσχυση εξαγωγών κατέγραψαν τα λίπη και έλαια κατά 71,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 61,1% και τα ποτά και καπνά κατά 5,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 3,1%.