Ρευστότητα υπό μορφή 5ετούς δανείου από το κράτος μπορούν να εξασφαλίσουν χιλιάδες επιχειρήσεις που έχουν υποστεί μείωση τζίρου λόγω πανδημίας.

Προϋπόθεση, να απασχολούν από 1 έως 500 εργαζομένους και να μην κάνουν απολύσεις.

Οι διαδικασίες ξεκινούν σήμερα με ανορθόδοξο τρόπο: Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις, χωρίς να γνωρίζουν τα κριτήρια και τους όρους χορήγησης αυτής της χρηματοδότησης, ούτε το ποσό που μπορούν να διεκδικήσουν ή να λάβουν τελικά.

Η ειδική πύλη myBusinessSupportόπου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις, ανοίγει σήμερα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Ομως, τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής καμία διευκρίνισηως προς τα κριτήρια με τα οποία θα γίνει η επιλογή των δικαιούχων, τα ποσά που θα δοθούν και το επιτόκιο που θα πληρώσουν οι δανειολήπτριες επιχειρήσεις.

Εχει ανακοινωθεί μόνον ότι τα δάνεια που θα δοθούν ως “επιστρεπτέα προκαταβολή, θα είναι:

Πενταετούς διάρκειας, με ένα χρόνο περίδο χάριτος

Χαμηλότοκα, αποπληρωτέα σε μηνιαίες δόσεις

Υπάρχει πιθανότητα να “κουρευτούν” στην τελευταία φάση αποπληρωμής τους, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της δανειολήπτριας επιχείρησης.

Οπως αναφέρεται από αρμόδιους παράγοντες των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης, τα κριτήρια επιλεξιμότητας δεν γνωστοποιήθηκαν, προκειμένου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να μη μπουν στον “πειρασμό” να τροποποιήσουν τα οικονομικά τους στοιχεία ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις.

Το ζητούμενο δηλαδή είναι να δηλωθούν πραγματικά στοιχεία και τα χρήματα να δοθούν σε επιχειρήσεις που πρέπει να στηριχθούν κατά προτεραιότητα, επειδή δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προτεραιότητα θα δοθεί σε επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σημαντική μείωση τζίρου και οι χρηματοοικονομική τους κατάση επιδεινώθηκε σοβαρά εξαιτίας της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων.Η αξιολόγηση θα γίνει μέσα από έναν τυποποιημένο, αυτοματοποιημένο μηχανισμό που δημιουργεί το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ.

Το ποσό του δανείου για κάθε επιχείρηση θα προσδιορίζεται με βάση φορολογικά δεδομένα και άλλους οικονομικούς δείκτες.

Οι όροι και η κατανομή

Οι προϋποθέσεις ένταξης στο μέτρο, τα κριτήρια επιλογής δικαιούχων, οι ακριβείς όροι χορήγησης και τα ποσά της “επιστρεπτέας προκαταβολής” θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.

Αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι τις 10 Απριλίου. Δεν θα υπάρχει αριθμός προτεραιότητας και όλες θα αξιολογηθούν μία προς μία, με βάση αλγόριθμο που έχει δημιουργηθεί.

Στις 11 Απριλίου, μία μέρα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, θα ανακοινωθεί πώς θα κατανεμηθεί το συνολικό διαθέσιμο κονδύλι (1 δισ. ευρώ) και ποιό θα είναι το ανώτατο ποσό δανείου-”προκαταβολής”για κάθε επιχείρηση.

Το ποσό που θα εγκριθεί τελικά, θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων πριν από το τέλος Απριλίου. Μετά την πίστωση του ποσού, το δάνειο θα εμφανίζεται ως βεβαιωμένη οφειλή προς την εφορία, στο ηλεκτρονικό σύστημα Taxis (στην “προσωποποιημένη πληροφόρηση”).

Το δάνειο θα αποπληρωθεί εν όλω ή εν μέρει (“κουρεμένο”), ανάλογα με το αν η επιχείρηση είναι βιώσιμη ή κατέστη προβληματική λόγω της κρίσης του κορωνοϊού και δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.