Το Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκεται σε καθημερινή συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές και όλους τους αρμόδιους φορείς και θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται έγκαιρα και υπεύθυνα στις προκλήσεις που διαμορφώνονται αυτή την περίοδο και στις ανάγκες των συμμετεχόντων στην κεφαλαιαγορά.

Αυτό αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα του διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτη Λαζαρίδη προς τις εισηγμένες εταιρείες, τις χρηματιστηριακές και σε φορείς της κεφαλαιαγοράς.

Στο ενημερωτικό σημείωμα του κ. Σ. Λαζαρίδη αναφέρονται τα εξής: «Η κρίσιμη περίοδος που διανύουμε και οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, έχουν προκαλέσει αναστάτωση στις αγορές παγκοσμίως και έχουν επιφέρει μεγάλες αλλαγές στην εργασιακή μας καθημερινότητα.

Οι εταιρείες καλούνται πλέον να λειτουργήσουν κάτω από σύνθετες και αντίξοες συνθήκες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα ασφαλές και αποτελεσματικό περιβάλλον τόσο για το προσωπικό τους όσο και τους πελάτες και συνεργάτες τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει θέσει σε εφαρμογή σειρά προληπτικών μέτρων, στηρίζοντας από την πρώτη στιγμή την εθνική πρωτοβουλία και ακολουθώντας τις υποδείξεις των αρμοδίων για την λήψη συγκεκριμένων μέτρων περιορισμού εξάπλωσης του ιού.

Κατόπιν της επιβεβαίωσης κρούσματος σε μέλος της Διοίκησης του Ομίλου, προχωρήσαμε στην ταχύτατη ανάληψη των εξής μέτρων με στόχο την προστασία του προσωπικού, των συνεργατών και των πελατών μας:

Τακτικές απολυμάνσεις του κτιρίου που στεγάζει τις εταιρείες του Ομίλου.

Άμεση εφαρμογή εξ αποστάσεως εργασίας για το 85% του προσωπικού με προοπτική αύξησης αυτού εκμεταλλευόμενοι την τεχνολογική υποδομή του Ομίλου.

Για την διασφάλιση της συνέχειας των κρίσιμων επιχειρησιακών λειτουργιών του Ομίλου, έχει ενεργοποιηθεί το ολοκληρωμένο Πλαίσιο Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Management Framework), που με μεθοδικότητα και ευελιξία εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς μας. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Όμιλος έχει προχωρήσει τις τελευταίες ημέρες στις παρακάτω ενέργειες:

Εξασφάλιση της εξ αποστάσεως (remote) εργασίας των Μελών του ΧΑ, κατόπιν διενέργειας δύο επιτυχημένων προσομοιώσεων ηλεκτρονικών συναλλαγών (mock trading).

Διασφάλιση της επικείμενης έναρξης λειτουργίας της αγοράς παραγώγων του Χρηματιστηρίου Ενέργειας στις 23/3, κατόπιν αντίστοιχων διαδικασιών προσομοιώσεων.

Καθημερινές ενημερώσεις προς τους εργαζομένους και συνεχής υποστήριξη και καθοδήγηση από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού με στόχο την καλύτερη προσαρμογή στην εξ αποστάσεως εργασία.

Παράλληλα, η εξυπηρέτηση των Εκδοτριών και η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, συνεχίζουν να παρέχονται κανονικά, μέσω των συνηθισμένων καναλιών επικοινωνίας, παρά την απομακρυσμένη λειτουργία της αρμόδιας διεύθυνσης από 16/3. Η υπηρεσία του συστήματος HE.R.ME.S.II και οι διαδικτυακές υπηρεσίες Listing Service Desk και AXIAline παρέχουν την δυνατότητα ασφαλούς, εξ αποστάσεως (remote) πρόσβασης από οπουδήποτε, για τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των εκδοτριών οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με ψηφιακές πιστοποιήσεις και υπογραφές (ATHEX Trust Services).

Μέσα από αυτή την πρωτόγνωρη κρίση που βιώνουμε όλοι μας, αναδεικνύεται μεγαλύτερη από ποτέ η ανάγκη αξιοποίησης ευέλικτων και αξιόπιστων τεχνολογικών υποδομών, που έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων και της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς.»