Στις 18 Φεβρουαρίου 2022, θα συνεδριάσει για πρώτη φορά, υπό την προεδρία του νέου Αρχιεπισκόπου, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης για να εκλέξει το νέο Μητροπολίτη Ρεθύμνου

Την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, υπό τον νέο αρχιεπίσκοπο κ.κ. Ευγένιο, η οποία θεωρείται κρίσιμη και για την εκλογή του νέου Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Από την πρώτη στιγμή είχε τεθεί, εξάλλου, ότι είναι θέμα υψίστης προτεραιότητας η πλήρωση της κενής θέσης στην Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου από την οποία και προέρχεται ο νέος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης.Δεδομένου ότι το ανοικτό θέμα της πλήρωσης της κενής θέσης στην Μητρόπολη, που έχει τοποτηρητή το Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ.κ. Ειρηναίο, θα πρέπει άμεσα να κλείσει, καθώς η θέση δεν μπορεί να παραμένει σε **χηρεία πάνω από σαράντα ημέρες.**Την ίδια ώρα ο χρόνος πιέζει, καθώς όλα πρέπει να γίνουν πριν ξεκινήσει η Μεγάλη Τεσσαρακοστή για το Πάσχα, που φέτος πέφτει 24 Απριλίου. Έτσι, είναι πολύ πιθανόν να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκλογής του νέου Μητροπολίτη περί τις αρχές Μαρτίου, όπου θα πραγματοποιηθεί και η επόμενη Σύνοδος.Αναφορικά με την Ενθρόνιση του Μητροπολίτη, πρέπει να γίνει έναν μήνα μετά την εκλογή του. Έτσι πιθανολογείται να πραγματοποιηθεί κοντά στην 25η Μαρτίου.Πολλοί είναι οι υποψήφιοι για την Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, ενώ το τριπρόσωπο που θα προκύπτει από την μυστική ψηφοφορία, μέσα και από τον κατάλογο. Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κρήτης και ειδικότερα το άρθρο 22, γνωστοποιείται στα μέλη της Συνόδου ο κατάλογος με τους εν δυνάμει εκλόγιμους Ιερωμένους. Την ημέρα της Συνόδου, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας καταρτίζεται το τριπρόσωπο, ενώ η δεύτερη ψηφοφορία αναδεικνύει τον νέο Μητροπολίτη. Σύμφωνα με το καταστατικό υποψήφιος μπορεί να υπάρξει και Ιερωμένος εκτός νησιού. Εκτός καταλόγου υπάρχουν κι άλλα ονόματα, τα οποία θα προστεθούν στο τριπρόσωπο εάν προταθούν, όπως ο Επίσκοπος Κνωσού, Πρόδρομος Ξενάκης, ο Επίσκοπος Δορυλαίου, Δαμασκηνός Λιονάκης (Ηγουμένου Ι.Μ. Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων) και ο Επίσκοπης της ιεράς μονής Γουβερνέτου Ειρηναίος Βερικάκης. Από Ρέθυμνο είναι 6 αρχιμανδρίτες στον κατάλογο και πιο συγκεκριμένα****Από την Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου & Σφακίων (3):

Μητρόπολη Ρεθύμνης & Αυλοποτάμου (3):- Αρχιμανδρίτες: π. Παρθένιος Καλυβιανάκης (Ηγούμενος Ι.Μ. Αττάλης – Μπαλί)

Σημειώνεται ότι αν υπάρξει ισοψηφία γίνεται κλήρωση εντός του Ιερού Μηροπολιτικού Ναού του Αγίου Μηνά για την εκλογή.

Ττι προβλέπει το άρθρο 22 του Καταστατικού Χάρτη

1. Ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος Κρήτης καταρτίζει τὸν κατάλογον τῶν πρὸς ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων.

Ὁ κατάλογος οὗτος, διαρκοῦς ἰσχύος, ἀναθεωρεῖται καθ᾿ ἑκάστην Σύνοδον τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης διὰ τῆς προσθήκης εἰς αὐτὸν νέων ἐκλογίμων καὶ τῆς διαγραφῆς ἐξ αὐτοῦ τῶν τυχὸν ἐν τῷ μεταξὺ ἀπολεσάντων ἓν ἢ πλείονα προσόντα.

2. Ἵνα ἐγγραφῇ τις ἐν τῷ καταλόγῳ τῶν πρὸς ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων δέον νὰ κέκτηται τὰ κάτωθι προσόντα:

α) Νὰ ἔχῃ ὀρθῶς καὶ ὑγιῶς περὶ τὴν πίστιν καὶ νὰ διακρίνεται ἐπὶ συνέσει καὶ ἀνεπιλήπτῳ βίῳ.

β) Νὰ εἶναι κληρικὸς ἄγαμος, κεχειροτονημένος ἀπὸ δεκαετίας τουλάχιστον.

γ) Νὰ εἶναι Ἕλλην πολίτης ἢ Ἕλλην τὸ γένος.

δ) Νὰ κέκτηται πτυχίον Θεολογικῆς Σχολῆς Ἑλληνικοῦ Πανεπιστημίου ἢ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης.

«ε) Νὰ ἔχει συμπληρωμένο τὸ 35ο ἔτος τῆς ἡλικίας του».[5]

στ) Νὰ μὴ ἔχῃ καταδικασθῇ τελεσιδίκως ὑπὸ ἐκκλησιαστικῶν ἢ Ποινικῶν Δικαστηρίων.

Πλέον τούτων:

1. Νὰ ἔχῃ πενταετῆ τουλάχιστον εὐδόκιμον ὑπηρεσίαν ἀπὸ τῆς λήψεως τοῦ πτυχίου ἐν Ἑλλάδι ἢ ἐν ἀλλοδαπῇ εἰς μίαν ἢ πλείονας τῶν κάτωθι θέσεων:

α) Ἀρχιγραμματέως ἢ Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἢ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἢ Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης.

β) Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης ἢ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἢ Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἢ Ἱερᾶς Μητροπόλεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἢ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

γ) Ἱεροκήρυκος Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἢ Ἱεροκήρυκος ἢ Ἐφημερίου Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν ὡς ἄνω Ἐκκλησιῶν ἢ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

δ) Διευθυντοῦ ἢ Καθηγητοῦ Σχολείου Ἐκκλησιαστικῆς ἢ Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, καὶ

ε) Ἡγουμένου Μονῆς τινος τῶν αὐτῶν ὡς ἄνω Ἐκκλησιῶν ἐν ᾗ ἐγκαταβιοῦσι τουλάχιστον τριάκοντα (30) ἀδελφοί, ἢ

2. Νὰ εἶναι τακτικὸς ἢ ἔκτακτος Καθηγητὴς ἢ Ὑφηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῶν ἐν Ἑλλάδι Πανεπιστημίων ἢ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης.

Τὰ ἀποδεικτικὰ τῶν προσόντων βεβαιοῦνται διὰ πιστοποιητικῶν ἁρμοδίως ἐκδιδομένων, ἡ δὲ ἔλλειψις οἱουδήποτε ἐκ τῶν ἀπαιτουμένων κατὰ τὰ ἄνω προσόντων καθιστᾷ αὐτοδικαίως ἄκυρον τὴν τυχὸν ἐγγραφὴν ὑποψηφίου εἰς τὸν κατάλογον τῶν ἐκλογίμων.

3. Ἡ ἐγγραφὴ εἰς τὸν κατάλογον τῶν ἐκλογίμων ἐνεργεῖται κατόπιν προτάσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἢ τῶν Μητροπολιτῶν Κρήτης, συνοδευομένης ὑφ᾿ ὅλων τῶν ἐγγράφων πιστοποιητικῶν περὶ τῶν προσόντων τῶν ὑποψηφίων καὶ ὑποβαλλομένης μετ᾿ αὐτῶν ὑπὸ τοῦ προτείνοντος Ἀρχιερέως εἰς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τουλάχιστον δέκα (10) ἡμέρας πρὸ τῆς συγκλήσεως αὐτῆς, ὅστις ἀποστέλλει εἰς τοὺς Μητροπολίτας ὀνομαστικὸν πίνακα τῶν προτεινομένων πρὸς ἐγγραφὴν εἰς τὸν κατάλογον τῶν ἐκλογίμων πρὸ τῆς συγκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἵνα λάβωσι γνῶσιν.

Ἡ ἐγγραφὴ εἰς τὸν κατάλογον τῶν ἐκλογίμων γίνεται διὰ μυστικῆς διὰ ψηφοδελτίων ψηφοφορίας καὶ δι᾿ αὐτὴν ἀπαιτεῖται, ὅπως συγκεντρώσῃ ὁ ὑποψήφιος τὰ δύο τρίτα (2/3) τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου.

Ὁ κατὰ τὰ ἄνω καταρτισθησόμενος κατάλογος ὅστις κατὰ τὴν πρώτην ἐφαρμογὴν τοῦ παρόντος, δέον, ὅπως καταρτισθῇ τὸ βραδύτερον ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως αὐτοῦ καὶ αἱ ἑκάστοτε μεταβολαὶ τούτου, διὰ τῆς προσθήκης ἢ τῆς διαγραφῆς ἐκλογίμων, ὑποβάλλονται εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων πρὸς γνῶσιν.

«4. Οἱ Βοηθοὶ Ἐπίσκοποι καὶ οἱ Μητροπολῖται τοῦ κλίματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου δύνανται νὰ ἐκλέγωνται εἰς κενὰς Ἐπισκοπικὰς ἕδρας, ἄνευ ἐγγραφῆς εἰς τὸν κατὰ τὸ ἄρθρον τοῦτον κατάλογον τῶν ἐκλογίμων».