Πρόκειται για δύο διήμερα επιμορφωτικά εργαστήρια φωνητικής και κινησιολογίας διάρκειας 10 ωρών κάθε ένα και με δυνατότητα συμμετοχής μέχρι 30 άτομα σε κάθε ένα, που απευθύνονται σε μέλη θεατρικών ομάδων του Νομού Λασιθίου

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Α. ΟΤΑ, ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), υλοποιεί το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Νομού Λασιθίου, στο πλαίσιο του Μέτρου 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

Στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.3: «Στήριξη για την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)» συμμετέχει, μαζί με άλλες 15 Αναπτυξιακές Εταιρείες - Ομάδες Τοπικής Δράσης που συνιστούν το Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών Νησιωτικής Ελλάδας, στην υλοποίηση του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας «Νήσων Περίπλους».

Στο πλαίσιο της Υποδράσης Β.3.1 «Επιμορφωτικά εργαστήρια», η Αναπτυξιακή Λασιθίου A.A.E. OTA σχεδιάζει την υλοποίηση δύο θεατρικών επιμορφωτικών εργαστηρίων με τίτλο: «Η Αγωγή του Λόγου».

Πρόκειται για δύο διήμερα επιμορφωτικά εργαστήρια φωνητικής και κινησιολογίας διάρκειας 10 ωρών κάθε ένα και με δυνατότητα συμμετοχής μέχρι 30 άτομα σε κάθε ένα, που απευθύνονται σε μέλη θεατρικών ομάδων του Νομού Λασιθίου.

Τα θεατρικά επιμορφωτικά εργαστήρια θα υλοποιηθούν:

1η Ενότητα: «Η Ανθρώπινη Φωνή»

Εισηγητής θα είναι ο κ. Τάσος Αποστόλου, Βαθύφωνος στην Εθνική Λυρική Σκηνή, ο οποίος για περισσότερα από 20 χρόνια, πραγματοποιεί σεμινάρια λόγου, ορθοφωνίας, φωνητικής, χρήσης της ανθρώπινης φωνής, ανάπτυξης του ήχου και επίλυσης φωνητικών δυσλειτουργιών (σε Ελλάδα, Κύπρο, Αγγλία κ.λπ) και παράλληλα ασχολείται και ιδιωτικά με τη διδασκαλία φωνητικής τεχνικής σε επαγγελματίες φωνής.

2η Ενότητα: ««Το ποιητικό σώμα στη θεατρική διαδρομή»

Εισηγήτρια θα είναι η κα Χριστίνα Βασιλοπούλου, Χορογράφος - Καθηγήτρια Κινησιολογίας και Χορού, με σπουδές στο πιάνο και το τραγούδι. Έχει πληθώρα χορογραφιών στο Εθνικό Θέατρο, στο ελεύθερο θέατρο, σε Φεστιβάλ της Ελλάδας και του εξωτερικού και στο Φεστιβάλ Επιδαύρου. Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής, το σχέδιο Προγράμματος των επιμορφωτικών εργαστηρίων και η αίτηση συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Λασιθίου (www.anlas.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε.ΟΤΑ: