Λειτουργία και Κοινωνικού Κομμωτηρίου στο Δήμο Χανίων