Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει τους Δημότες του, ότι πρέπει να προβούν άμεσα (εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος) στην κοπή των κλαδιών που εμποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και στην απομάκρυνση των περιφράξεων, των αρδευτικών δικτύων, ελαιόδικτα, που βρίσκονται στην τάφρο ή στο έρεισμα των οδών και γενικότερα ό,τι βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο, κατά μήκος των δημοτικών και αγροτικών οδών.

Διαφορετικά ο Δήμος Πλατανιά, ως αρμόδια Αρχή για τη συντήρηση του δημοτικού και αγροτικού δικτύου, κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού, θα προχωρήσει στην κοπή των κλαδιών και στην απομάκρυνση αντικειμένων που εμποδίζουν, χωρίς άλλη ειδοποίηση και αποζημίωση για τυχόν βλάβες και δύναται να καταλογίσει τη δαπάνη κοπής και απομάκρυνσης των κλαδιών, σε βάρος των ιδιοκτητών.

Τέλος γίνεται γνωστό στους παρόδιους ιδιοκτήτες ότι η υποχρέωση της επιμέλειας για τη κοπή κλαδιών και η απομάκρυνση των περιφράξεων και αρδευτικών δικτύων από τις τάφρους των δρόμων, τους βαρύνει διαρκώς και ότι η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών στους δρόμους και στις πλατείες τιμωρείται κατά το άρθρο 290 ΠΚ, ακόμη κι αν τελέστηκε από αμέλεια.