Η νομική μάχη πριν τον πλειστηριασμό και η κατακύρωση στα 17,1 εκατ. δολάρια - Ερώτημα για το ποια ήταν η ιδιοκτήτρια εταιρεία

Ένα πρωτοφανές «θρίλερ» παίχτηκε γύρω από τον πλειστηριασμό του πλοίου “Marvin Independence”, με το οποίο άνοιξε η…φθινοπωρινή αυλαία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθώς ο συγκεκριμένος ήταν την 1η Σεπτεμβρίου εκείνος που οδηγούσε την κούρσα σε επίπεδο τιμήματος, με το κατώφλι των προσφορών να έχει οριστεί στα 14 εκατ. δολάρια. Πέρα, όμως, από την τιμή ιδιαίτερη σημασία αποκτά το έντονο παρασκήνιο, με ενστάσεις, ανακοπές και εξώδικα, από το οποίο προκύπτει ότι άλλη είναι η πραγματική ιδιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου και άλλη αυτή για τα χρέη της οποίας βγήκε στο σφυρί…

Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα ήταν το πλοίο να αλλάξει χέρια αφού προηγήθηκαν αρκετά «χτυπήματα» που ανέβασαν το τελικό ποσό κατακύρωσης στα 17,1 εκατ. δολάρια.

Όπως** είχε αποκαλύψει το newmoney στις 26 Αυγούστου**, για την Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου είχε προγραμματιστεί ο πλειστηριασμός του Oil Tanker με σημαία Παναμά “Marvin Independence”, το οποίο αποτελεί, κατά τα αναφερόμενα, «φιλέτο» καθώς ναυπηγήθηκε μόλις τον Αύγουστο του 2018 στη Νότια Κορέα (Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd).

Tο πλοίο είναι κατασκευασμένο από χάλυβα, με διπλά τοιχώματα (Double Hull) Ολική Χωρητικότητα (GRT): 30.006, Summer DWT: 49988 t, Ολικό Μήκος 183,06, Μέγιστο Πλάτος 32,2, ενώ διαθέτει μια μηχανή εσωτερικής καύσης ισχύος 7,180 Kw με στοιχεία HYUNDAI-WinGD W6X52 και τρεις ηλεκτρομηχανές 800 KW. Αποτελείται από το κύριο κατάστρωμα και τους χώρους ενδιαιτήσεως που βρίσκονται στην πρύμνη του πλοίου. Εδώ υπάρχουν η τραπεζαρία, καμπίνες, κουζίνα, μπάνια καθώς επίσης και η γέφυρα διακυβέρνησης με τα απαραίτητα όργανα, εργαλεία και μηχανήματα. Το πλοίο είναι παροπλισμένο και κατασχέθηκε αναγκαστικά «με όλα αυτού τα εξαρτήματα, συστατικά, παραρτήματα, παρακολουθήματα, εφόδια και προσαυξήματα, κύρια και βοηθητικά μηχανήματα».

Οφειλέτιδα εμφανιζόταν η ναυτική εταιρεία “Diamond Product Tankers L.T.D.” η οποία κατά το καταστατικό της εδρεύει στο Majuro των Νήσων Μάρσαλ και επισπεύδουσα η εταιρεία “Seven Seas Maritime Services (Singapore) PTE LTD” η οποία εδρεύει στη Σιγκαπούρη.

Η απαίτηση ήταν το ποσό των 9.701,09 δολαρίων ΗΠΑ (ήτοι το ισόποσο του επιταχθέντος ποσού των 12.395,93 δολαρίων Σιγκαπούρης) και 543,40 ευρώ για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη και λοιπά έξοδα.

Η αναγκαστική κατάσχεση έγινε στις 26 Ιουλίου, με την τιμή εκτίμησης του πλοίου να ανέρχεται στα 21 εκατ. δολ. και την τιμή πρώτης προσφοράς να ορίζεται στα 14 εκατ. δολάρια.

«Πυρετός» νομικών κινήσεων

Μέχρι, όμως, να φτάσουμε στο σφυρί προηγήθηκε πλήθος νομικών κινήσεων που ανατρέπουν την εικόνα η οποία περιγραφόταν από την έκθεση του πλειστηριασμού, καθώς δεν είναι ξεκάθαρο σε ποια εταιρεία ανήκει το πλοίο, αλλά και ποιος χρωστάει σε ποιόν…

Έτσι, όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney, στις 30 Αυγούστου η επισπεύδουσα εταιρεία “Seven Seas Maritime Services (Singapore) PTE LTD”, προχώρησε σε εξώδικη δήλωση προς την καθής η εκτέλεση “Diamond Product Tankers L.T.D.”, αλλά και προς συμβολαιογράφο του Πειραιά, αρμόδιο για τον πλειστηριασμό, με την οποία γνωστοποίησε ότι «η ανωτέρω απαίτησή μας έχει πλέον εξοφληθεί πλήρως και ολοσχερώς και, ως εκ τούτου, σας δηλώνουμε ότι δεν επιθυμούμε την πραγματοποίηση του προγραμματισθέντος για την 01.09.2021 πλειστηριασμού του ανωτέρω πλοίου, ο οποίος πρόκειται να λάβει χώρα ενώπιόν σας με ηλεκτρονικά μέσα, αλλά ζητούμε να προβείτε στη ματαίωση του. Εν όψει των ανωτέρω σας καλούμε να πράξετε τα εκ του νόμου προβλεπόμενα».

Δικαστικός επιμελητής ανέλαβε να επιδώσει την εξώδικη δήλωση εκτός από τους παραπάνω και προς «την εταιρεία με την επωνυμία “MARVIN SHIPPING SERVICES INC.”, η οποία εδρεύει στον Πειραιά Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για την αλλοδαπή ναυτιλιακή εταιρία με την επωνυμία “DIAMOND PRODUCT TANKERS LTD”, η οποία καταστατικά εδρεύει στο Ματζούρο των Νήσων Μάρσαλ (Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, MH96960) και εκπροσωπείται νόμιμα (στερούμενη ΑΦΜ στην Ελλάδα), ως αντίκλητό της, κατ’ άρθρο 211 ΑΚ, και δεκτική παραλαβής πάσης φύσεως εγγράφων και δικογράφων για λογαριασμό της, με τη δήλωση ότι η εις βάρος της απαίτηση της εταιρείας μας, προς ικανοποίηση της οποίας επισπεύσθηκε ο ρηθείς δημόσιος αναγκαστικός πλειστηριασμός, έχει νομίμως εκχωρηθεί, εν συνόλω, μετά απάντων των παρεπόμενων και συναφών αυτής δικαιωμάτων, στην εταιρεία με την επωνυμία “GRANDEST SHIPPING COMPANY LIMITED”, με έδρα στο Χονγκ Κονγκ (Unit 83/F, N. 45, Kwun Tong St., 3 Kowloon), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, δυνάμει του από 30.08.2021 μεταξύ μας ιδιωτικού συμφωνητικού εκχώρησης απαιτήσεως, της παρούσας υπέχουσας ισχύ αναγγελίας κατ’ άρθρο 460 του ΑΚ».

Την ίδια μέρα, στις 30 Αυγούστου, με δική της εξώδικη δήλωση η εταιρεία “MARVIN SHIPPING SERVICES INC.”, γνωστοποιεί ότι:

«1. Σε σχέση με τον πλειστηριασμό του πλοίου MARVIN INDEPENDENCE, ο οποίος επισπεύδεται από την προς ην η κοινοποίηση δυνάμει της υπ’ αριθ. 563/22.07.2021 Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης Πλοίου, πληροφορηθήκαμε εξωδίκως ότι η προς ην η κοινοποίηση – επισπεύδουσα σκοπεύει να κάνει δήλωση ματαιώσεως του πλειστηριασμού, με την αιτιολογία ότι έχει εξοφληθεί., αλλά μέχρι τη στιγμή της σύνταξης της παρούσας, τέτοια δήλωση δεν έχει γίνει.

2. Παρά ταύτα, εμείς με την ιδιότητά μας ως πιστωτές που έχουμε αναγγελθεί με τίτλο εκτελεστό με την από 27.08.2021 Αναγγελία μας, που επιδόθηκε σε εσάς το πρωί της 30.08.2021 (με συνημμένο τον εκτελεστό τίτλο μας), και αργότερα επεδόθη στην επισπεύδουσα και την καθ’ ης η εκτέλεση, σας γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε εξοφληθεί, και σε κάθε περίπτωση δεν συναινούμε στη ματαίωση του πλειστηριασμού.

3. Σύμφωνα δε με το νόμο (αρ. 1002 ΚΠολΔ) και με βάση την παγία νομολογία δεν επιτρέπεται δήλωση παραιτήσεως από τον πλειστηριασμό ή και την αναγκαστική κατάσχεση σε περίπτωση που δεν έχουν εξοφληθεί και δεν συναινούν όλοι οι δανειστές που αναγγέλθηκαν με εκτελεστό τίτλο.

4. Συνεπώς, λόγω της δικής μας εναντίωσης, τυχόν παραίτηση του επισπεύδοντος δεν έχει έννομα αποτελέσματα και ο πλειστηριασμός πρέπει να προχωρήσει και είναι έγκυρος, το δε πρόσωπο του επισπεύδοντος δεν αλλάζει, έστω και αν εκείνος έχει συμφωνήσει στη ματαίωση, και για τη διενέργεια του πλειστηριασμού δεν απαιτείται καν δήλωση συνέχισης από το μη συναινούvτα δανειστή (ΑΠ 686/2018)».

Στις 30 Αυγούστου το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά, δικάζοντας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, απέρριψε την αίτηση αναστολής του πλειστηριασμού που κατέθεσε η Grandest Shipping Company Limited κατά των “Diamond Product Tankers L.T.D.” και “Seven Seas Maritime Services (Singapore) PTE LTD.

H Grandest Shipping Company Limited ως «τρίτη κυρία του εκπλειστηριαζόμενου πλοίου» επικαλούμενη το έννομο συμφέρον της και το γεγονός ότι θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη κατέθεσε την αίτηση αναστολής μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της ανακοπής που η ίδια έχει καταθέσει.

Ποια είναι η ιδιοκτήτρια του πλοίου;

Από τα όσα αναφέρονται στην ανακοπή και στην αίτηση αναστολής προκύπτει ότι ιδιοκτήτρια του πλοίου είναι η εταιρεία Grandest Shipping Company Limited.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται, το πλοίο “Marvin Independence” δεν ανήκει στην καθής η αναγκαστική κατάσχεση “Diamond Product Tankers L.T.D.”, αλλά στην ίδια.

Στο κείμενο της ανακοπής εκτίθεται το ιστορικό με βάση το οποίο εκείνη είναι που παρήγγειλε το πλοίο (με το όνομα “Nasir”) στα κορεατικά ναυπηγεία Hyundai Mipo Dockyard, αντί τιμήματος 35.001.973 ευρώ. Στις 30 Μαρτίου 2018 και ενώ η κατασκευή προχωρούσε συνήφθη μεταξύ της Grandest Shipping Company Limited και της Marvin Shipping Services Συμφωνητικό Γυμνής Ναύλωσης (Bareboat Charter Contract) με το οποίο συμφωνήθηκε η γυμνή ναύλωση του πλοίου για 5 έτη μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής σε εταιρεία που θα υποδείκνυε η Marvin Shipping Services. Περαιτέρω προβλέφθηκε η δυνατότητα αγοράς από τη γυμνή ναυλώτρια, υπό τον όρο της έγκρισης της Grandest, «είτε 36 μήνες μετά την παράδοση στη ναυλώτρια αντί 29 εκατ. δολ., είτε 60 μήνες μετά αντί 25 εκατ. δολ., είτε 84 μήνες μετά αντί 84 εκατ. δολ.».

Στις 3 Αυγούστου 2018 το πλοίο παραδόθηκε στην Grandest Shipping Company «αφού εξοφλήσαμε ολοσχερώς το τίμημα», όπως αναφέρεται.

Στη συνέχεια, η εταιρεία προχώρησε στην εκτέλεση της συμφωνίας με την Marvin Shipping Services και στην παράδοση του πλοίου. Ωστόσο, όπως ισχυρίζεται η Grandest, πριν την παράδοση του πλοίου η Marvin Shipping είχε ήδη αιτηθεί από τις 12 Ιουνίου 2018 και πέτυχε την έκδοση προσωρινού εγγράφου εθνικότητας του πλοίου στο όνομά της, στο οποίο φερόταν ως πλοιοκτήτρια (registered owner) και το μετονόμασε σε «Marvin Independence».

Στις 30 Μαρτίου 2020 η Marvin Shipping Services προχώρησε σε οριστική νηολόγηση στο όνομά της, δυνάμει συμφωνητικού μεταβίβασης την εγκυρότητα του οποίου αμφισβητεί ευθέως η Grandest Shipping Company, δηλώνοντας παράλληλα ότι ουδέποτε έλαβε το φερόμενο τίμημα πώλησης των 25 εκατ. δολ.

Ακολούθως, στις 28 Αυγούστου 2020 ασκήθηκε αγωγή κατά της Marvin Shipping Services στα δικαστήρια του Παναμά, που αναμένεται να εκδικαστεί σε ένα έως τρία χρόνια.

Θα χάσει και άλλα δύο πλοία;

Το σήριαλ έχει όμως και συνέχεια. Η Grandest Shipping Company Limited ανήκει στον ίδιο όμιλο με τις εταιρείες Grace Shipping Company και Garnet Maritime Limited (και αυτές με έδρα το Χονγκ Κονγκ). Το 2018 το ίδιο κορεατικό ναυπηγείο ανέλαβε την κατασκευή δύο ακόμη πλοίων για λογαριασμό τους, των «Marvin Confidence» (πρώην «Basir») και «Marvin Faith» (πρώην «Latif»). Και για αυτά τα πλοία υπογράφτηκαν αντίστοιχα Συμφωνητικά Γυμνής Ναύλωσης με τη Marvin Shipping Services.

Κι αυτά, ωστόσο, όπως ισχυρίζεται στην ανακοπή της η Grandest Shipping Company, νηολογήθηκαν παράνομα στο όνομα των εταιρειών «Lozence Chemical Carriers Limited» και «Garnet Maritime Limited», κοινών συμφερόντων, -κατά την ανακοπή-, με την Marvin Shipping Services. Εδώ βέβαια υπάρχει μια αντίφαση καθώς η «Garnet Maritime Limited», εμφανίζεται στο κείμενο να είναι κοινών συμφερόντων τόσο με την Grandest Shipping Company, όσο και με την Marvin Shipping Services…

Πάντως, όπως αναφέρεται, έχει κατατεθεί ενώπιον του Πρωτοδικείου του Ρότερνταμ Ολλανδίας (όπου ναυλοχούσαν) αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τα δύο πλοία, η οποία έγινε δεκτή μέχρι την έκδοση απόφασης επί της διαφοράς.

Όσο για το “Marvin Independence”, η εκδίκαση της ανακοπής από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά έχει οριστεί για τις 21 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα κριθεί η ακρίβεια όσων επικαλείται η Grandest Shipping Company Limited και τελικά ποια είναι η ιδιοκτήτρια.

Ωστόσο ήδη το πλοίο άλλαξε χέρια…

Διαβάστε ακόμα:

Bitcoin: Νέο άλμα για το κρυπτονόμισμα – Σκαρφάλωσε πάνω από τα 50.000 δολάρια

Τα «χρυσά» deals των +6 δισ. ευρώ που αλλάζουν την ελληνική αγορά

Γκουό Γουενγκούι: Ο Κινέζος μεγιστάνας που ζει αυτοεξόριστος στη Νέα Υόρκη