Σε σύσκεψη παρουσία του Γραμματέα της ΠΕ κ. Γ. Στεργίου, του Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ. Σ. Σταθούλη και των δημάρχων κ.κ. Λ. Κυρίζογλου και Δ. Παπαστεργίου που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για την προεδρία της ΚΕΔΕ, οριστικοποιήθηκε η κάθοδος της παράταξης στις εκλογές της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Η ΝΔ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εκλογή των οργάνων της αυτοδιοίκησης σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο δεδομένου οτι ο θεσμός αποτελεί σημαντικό πυλώνα για την αποτελεσματική διοίκηση του κράτους και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.