Με πρόταση Φραγκάκη, στα Χανιά το ετήσιο συνέδριο της ECTAA