Μεγάλες ήταν οι ζημιές από τις περυσινές πλημμύρες-σύμβαση για τον καθαρισμό πρανών στο ν. Λασιθίου

Μεγάλες ήταν οι ζημιές από τις περυσινές πλημμύρες-σύμβαση για τον καθαρισμό πρανών στο ν. Λασιθίου

Τη σύμβαση με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ για καθαρισμούς πρανών και τάφρων στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου υπέγραψε πρόσφατα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Η συγκεκριμένη σύμβαση αφορά σε επεμβάσεις όπως άρση καταπτώσεων, απομάκρυνση ετοιμόρροπων βράχων και γενικά εργασίες καθαρισμού τάφρων και πρανών για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα που εμφανίστηκαν στις 15/10/2022 και πρόκειται να αντιμετωπιστούν με τη χρήση καταλλήλων μηχανημάτων. Ακριβώς λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από τα καιρικά φαινόμενα αυτά, οι περιοχές των Δήμων Αγ. Νικολάου, Σητείας και Ιεράπετρας, τέθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βάσει των αποφάσεων που υπήρξαν μετά τις καταστροφές που καταγράφηκαν τον Οκτώβριο του 2022.

Συνέπεια των πλημμυρικών φαινομένων, εκτός από τις βλάβες, οι οποίες ήταν αμέσως ορατές, προκλήθηκαν και άλλες. Δεν ήταν αμέσως ορατές, αλλά με την πάροδο του χρόνου και τις επόμενες – έστω και ήπιες – βροχές, αποκαλύφθηκαν και χρήζουν ενεργειών για την προστασία των διερχόμενων οχημάτων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στις περιοχές των τριών μεγάλων δήμων του Λασιθίου.
Περιπτώσεις όπως ετοιμόρροποι βράχοι, νέες καταπτώσεις κλπ., που έχουν ήδη εντοπιστεί ή και πρόκειται να εντοπιστούν στις περιοχές αυτές, θα αντιμετωπιστούν με το συγκεκριμένο έργο.
«Το έργο που θα υλοποιηθεί θα ενισχύσει την οδική ασφάλεια των οδηγών, αλλά και την αντιπλημμυρική προστασία του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Η εργολαβία αυτή είναι για να καλύψει το σύνολο των απαιτήσεων που θα έχουμε τόσο ως προς τα μηχανήματα, όσο και ως προς το εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να χρειαστεί, για έργα που πρέπει να γίνουν σε πρανή και τάφρους», σημείωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης.

Οι ζημιές ήταν τεράστιες

Είναι προφανές πως τα παραπάνω αποτελούν ένα κομμάτι μόνο των ζημιών που αφορά το επαρχιακό οδικό δίκτυο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζουμε σήμερα οι ζημιές συνολικά ήταν τεράστιες, πρωτίστως για το Λασίθι. Υπενθυμίζεται πως οι ζημιές, που έγιναν, καταγράφηκαν και στην έρευνα συμμετείχαν Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιές σε ακίνητα όλων των κατηγοριών (κατοικίες, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις και ξενοδοχεία) των οποίων η συνολική ασφαλισμένη αξία ήταν 295,6 εκατομ. €.

Εξ αιτίας των βροχοπτώσεων της 15ης Οκτωβρίου 2022, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες ασφαλιστικές επιχειρήσεις 135 ζημιές επί των ασφαλίσεων περιουσίας με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των 4,97 εκατομ. €, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία υπολογίζεται στα 36.784 €.

  • Οι περισσότερες ζημιές σε πλήθος συνέβησαν στην ΠΕ Λασιθίου (51,8% του συνόλου), αλλά σε ποσό πρώτης εκτίμησης οι περισσότερες προβλέψεις αποζημίωσης αφορούσαν την ΠΕ Ηρακλείου (50,3% του συνόλου).
  • Η μέση δηλωθείσα ζημία (για το σύνολο των κινδύνων) ανέρχεται στα 36.784 €, ενώ το μέσο ποσοστό (‰) της ζημιάς επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων μόνο των εγκαταστάσεων που επλήγησαν έφτασε στα 16,80 ‰.
  • Ο υπολογισμός της μέσης δηλωθείσας ζημίας ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου έχει ως εξής: 79.763 € για τους βιομηχανικούς, 39.243 € για τους εμπορικούς, 8.757 € για τις κατοικίες και 86.430 € για τα ξενοδοχεία.
  • Ο υπολογισμός του μέσου ποσοστού (‰) των αποζημιώσεων επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων μόνο των εγκαταστάσεων που επλήγησαν, ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου έχει ως εξής: 10,32 ‰ για τους βιομηχανικούς, 27,70 ‰ για τους εμπορικούς, 34,43 ‰ για τις κατοικίες και 7,79 ‰ για τα ξενοδοχεία.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ

Πηγή : Ανατολή