Μεγάλος σεισμός έγινε αισθητός σε όλο το νησί.

Λεπτομέρειες σε λίγο.