Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σχετικά με τους μεταβαλλόμενους κλιματικούς κινδύνους, o αριθμός των τροπικών νυχτών, στις οποίες η ελάχιστη νυχτερινή θερμοκρασία είναι τουλάχιστον 20 °C, έχει αυξηθεί σε όλη την Ευρώπη.

Η Νότια Ευρώπη μπορεί να βιώσει έως και 100 τροπικές νύχτες ετησίως μέχρι το τέλος του αιώνα σε σενάριο υψηλών εκπομπών. Όσον αφορά στην Κρήτη, ο προβλεπόμενος αριθμός τροπικών νυχτών αναμένεται να φτάσει προς το τέλος του αιώνα τις 50 ανά έτος.

0?ui=2&ik=b0e4aa0758&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1719933051414477681&th=17de6dff67037b71&view=fimg&fur=ip&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ-KgrtBrzgV9EdcNRNs3JFs_FPJy66p_bMKyrEELYz3p83uGqY1b1fdrE_goWuElWFMK8CUzd9RIsHWaQVLVPmm5AF-Ji6oTUT-KWivJ7j3xLOQXZBd21DmQps&disp=emb

Μελλοντικός αριθμός τροπικών νυχτών ανά έτος (ημέρες με ελάχιστη θερμοκρασία νύχτας 20 °C*) για την περίοδο 2071-2099 για το σενάριο υψηλών εκπομπών RCP**8.5.*

Ο αριθμός των τροπικών νυχτών έχει αυξηθεί σε όλη την Ευρώπη από τη δεκαετία του 1980, αλλά με σημαντική περιφερειακή διαφοροποίηση. Οι περαιτέρω αυξήσεις προβλέπεται να είναι μεγαλύτερες στη νότια Ευρώπη, όπου μέχρι το τέλος του αιώνα θα μπορούσαν να βιώσουν έως και 100 τροπικές νύχτες ετησίως, σύμφωνα με το σενάριο υψηλών εκπομπών (RCP8.5).

Μεγάλο μέρος της Ευρώπης έχει βιώσει έντονους καύσωνες από το 2000, με αξιοσημείωτες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στα κοινωνικοοικονομικά συστήματα. Η ακραία ζέστη συνδέεται στενά με τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων και τις εισαγωγές στα νοσοκομεία και γενικά επηρεάζει την ευημερία και την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Μόνο ο αριθμός των θανάτων από τον ευρωπαϊκό καύσωνα του 2003 εκτιμάται ότι ξεπέρασε τους 70.000, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό. Οι αστικές περιοχές είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην αυξανόμενη θερμική ένταση, λόγω της επίδρασης του φαινομένου της «αστικής θερμικής νησίδας». Η ακραία ζέστη επηρεάζει επίσης τις υποδομές μεταφορών και ενέργειας, τη γεωργία και τη βιοποικιλότητα και αυξάνει την πιθανότητα πυρκαγιών.

Τα κλιματικά μοντέλα στα οποία βασίζονται οι σχετικές προβλέψεις δεν λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις των αστικών θερμικών νησίδων, οι οποίες μπορούν να αυξήσουν τις νυχτερινές θερμοκρασίες στις αστικές περιοχές πολύ περισσότερο από το περιβάλλον τους.

Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από τηνΚρήτη