Το ζήτημα της πληρωμής ή μη των CoCos από την Πειραιώς επισπεύδει την αλλαγή του καταστατικού Νόμου του ΤΧΣ, έτσι ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει σε μία ενδεχόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εάν η απάντηση του SSM είναι αρνητική - «D-day» για την τράπεζα η 13η Νοεμβρίου

Ως θρυαλλίδα εξελίξεων λειτουργεί το ζήτημα της πληρωμής ή μη των CoCos από την Τράπεζα Πειραιώς, με την κυβέρνηση να επισπεύδει την αλλαγή του καταστατικού Νόμου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), έτσι ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει σε μία ενδεχόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε περίπτωση που η απάντηση του SSM είναι αρνητική.

«Μέχρι τα τέλη του 2020 θα έχουμε προχωρήσει στην αναθεώρηση του επίμαχου Νόμου», σημειώνουν στο ΝΜ κυβερνητικές πηγές, υπενθυμίζοντας, ωστόσο, ότι το ζήτημα αυτό έχει ήδη τεθεί επί τάπητος στις συζητήσεις με τους θεσμούς, αλλά και με το ίδιο το Ταμείο, αρκετούς μήνες πριν «σκάσει» το θέμα με την Πειραιώς.

«Σαφώς και στις αλλαγές θα υπάρχει πρόβλεψη και για τη δυνατότητα συμμετοχής του σε ενδεχόμενη ΑΜΚ. Υπάρχουν, ωστόσο και πολλά άλλα σημεία που χρήζουν βελτιώσεων. Μην ξεχνάμε πως πρόκειται για έναν Νόμο του 2015. Άλλες οι συνθήκες τότε, άλλες τώρα, άλλες το 2021 κ.ο.κ. Επομένως, θα πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις σε ζητήματα που θεωρούνται ξεπερασμένα ή… παρατραβηγμένα, όπως, για παράδειγμα, η 10ετής εμπειρία για τη συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο μιας τράπεζας», προσθέτουν.

Αξίζει να αναφερθεί πως οι τράπεζες έχουν ζητήσει πολλάκις την κατάργηση του συγκεκριμένου Νόμου που ορίζει, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση το εκάστοτε μέλος του ΔΣ να διαθέτει τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στους τομείς της τραπεζικής, της ελεγκτικής, της διαχείρισης κινδύνων ή διαχείρισης επισφαλών περιουσιακών στοιχείων, εκ των οποίων, ειδικά για τα μη εκτελεστικά μέλη, τρία χρόνια ως μέλος διοικητικού συμβουλίου σε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα ή σε διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Υπενθυμίζεται πως πριν την εφαρμογή του Νόμου στα ΔΣ των τραπεζών συμμετείχαν κορυφαία στελέχη της αγοράς, όπως ο Ευτύχης Βασιλάκης (Aegean) στην Πειραιώς, η Ιωάννα Παπαδοπούλου (της ομώνυμης βιομηχανίας τροφίμων) στην Alpha Bank και ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος (Chipita) στην ΕΤΕ.

«Παράλληλα, το ΤΧΣ πρέπει να έχει στρατηγική εξόδου από το τραπεζικό σύστημα. Το project ‘Pinnacle’ δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα», συνεχίζουν οι ίδιες πηγές. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που, όπως σημειώνεται στην ετήσια οικονομική έκθεση για το 2019, είχε ως σκοπό την πιο ενεργή συμμετοχή στον καθορισμό του στρατηγικού στόχου των συστημικών τραπεζών, με στόχο να κατευθύνει τον διάλογο επιδόσεων και με τις τέσσερις τράπεζες με απώτερο στόχο την ενίσχυση της αξίας τους.

Στις 13 Νοεμβρίου η D-Day για την Πειραιώς

Εν αναμονή της 13ης Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία ο SSM θα αποφανθεί εάν επιτρέπει την πληρωμή των τόκων για τα CoCos, ύψους 165 εκατ. ευρώ, είναι, τόσο η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, όσο και η κυβέρνηση, αλλά και το ΤΧΣ.

Σε περίπτωση που ο επόπτης δώσει το «πράσινο φως» τότε το όλο ζήτημα μεταφέρεται για τον Νοέμβριο του 2021, ενώ, όπως ξεκαθάρισε η τράπεζα, «η κεφαλαιακή επίπτωση από την πληρωμή των τόκων σε μετρητά (περίπου 40 μονάδες βάσης) μπορεί να απορροφηθεί, δεδομένου ότι διαθέτει συνολικό δείκτη κεφαλαίων ανερχόμενο στο 16,1% έναντι εποπτικής απαίτησης 11,25% για το 2020».

Εάν, ωστόσο, οι Ευρωπαίοι κρίνουν πως «σκοντάφτει» στην απαγόρευση που έχει τεθεί για τη διανομή μερίσματος, επιστροφής κεφαλαίου ή αγοράς ιδίων μετοχών όσο οι τράπεζες λαμβάνουν έκτακτα μέτρα ενίσχυσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας τότε τα CoCos, ύψους 2,04 δισ. ευρώ, μετατρέπονται σε κοινές μετοχές επί τη βάσει της τιμής εγγραφής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του 2015 (σήμερα στα έξι ευρώ/ανά μετοχή). Το ενδεχόμενο αυτό θα οδηγούσε σε αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας από το 26,4% σήμερα στο 61,3%. Εν συνεχεία, θα ακολουθήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία θα συμμετάσχει και το ΤΧΣ, επαναφέροντας το ποσοστό του στα αρχικά επίπεδα.

Εθελούσια και τιτλοποιήσεις

Οι παραπάνω εξελίξεις, πάντως, δεν φαίνεται να «φρενάρουν» τα σχέδια της Πειραιώς, τόσο για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων, όσο και για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους.

Πιο αναλυτικά, η τράπεζα έχει ήδη καταθέσει αίτηση βάσει του ν.4649/2019 για την ένταξη της τιτλοποίησης «Phoenix» (58.000 δάνεια – στην πλειονότητά τους στεγαστικά – συνολικής λογιστικής αξίας 1,9 δισ. ευρώ) στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων «Ηρακλής», ενώ σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες και για την τιτλοποίηση «Vega». Αυτή περιλαμβάνει περί τα 53.000 δάνεια, ύψους έως πέντε δισ. ευρώ. Η εγγύηση από το Ελληνικό Δημόσιο θα είναι για τα ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, συνολικής αξίας έως ένα δισ. ευρώ για το πρώτο και έως 1,4 δισ. ευρώ για το δεύτερο.

Την ίδια στιγμή, περιθώριο έως τις 18 Νοεμβρίου έχουν οι εργαζόμενοι στην τράπεζα να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου. Όπως έγραψε το ΝΜ (Τράπεζα Πειραιώς: Ολο το πρόγραμμα της εθελούσιας εξόδου) απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρώσει τρία έτη στον Όμιλο, με το ανώτατο πλαφόν να ορίζεται στις 180.000 ευρώ.