“Μη βιαστείτε να συμφωνήσετε την υποψηφιότητά σας…”