Μία από τα ίδια; Τι έρχονται να μας πουν οι υπεύθυνοι της Ryanair;