Σήμερα  Παρασκευή 12 -7-2019  ώρα 1μμ  στο χώρο του Αμφιθεάτρου του ΓΝ-ΚΥ Σητείας μίλησε και ενημέρωσε το προσωπικό του Νοσοκομείου και τους  πολίτες της Σητείας (κυρίως τους  Νέους Γονείς)  για ‘’ Το Έργο της Δημόσιας Τράπεζας Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης
 στο πεδίο των Μεταμοσχεύσεων Αιματολογικών Νοσημάτων’’ η Καθηγήτρια Αιματολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης , Διευθύντρια της Αιματολογικής Κλινικής και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων Κα Ελένη Α. Παπαδάκη. Την συζήτηση άνοιξε ο Διευθυντής του Αιματολογικού  τμήματος Σητείας κ. Κεφαλογιάννης , μιλώντας με θερμά λόγια  για την Κα Ελένη  Παπαδάκη.Πηγή : Style 100Fm


QLiHshd1QHAA_4kEu5vQe7hDkl8Y2qX2xmdXiqpHxKC_xEGZIiBO5PYyR_R7HhaEf7d3sYcjAY3J3OI6AF9c-1odSwNQp8CIlN_gPqmry6kEekBzgjWJO3vpOMCH6GajSg=s0-d nIePs9OsoHsIkYJmI0e6xeeF2gUZ6-okA12sFUNvvFHegUsBSMFf3mJcTCYMu4D9xbvfrpTLhlV3h3Y6g670XtaDRT4XieA2hdKasmk48onnTKh-9lC8g57KldoieT1aAw=s0-d
ogSHXhIXu4MN1nHwuklE4p0EuKM8DLTv80ReveoFMiQ5rfEchNUHcVwTFkTiEvSAeMje2i3mq2bhVVc56CBM2i3gUzbRc5up_4cYmpF3mJRSp-EJ5WTD67vzNAzXBS1JzQ=s0-d SjGslFAXHAr0a5vYQUtS65MxKKiB1EwKvpc91DGcsMNcWnihddoCo7AKqSp8mzyvNDva5epnp6uPpogEf21tI3B_iUj_lGWHHotu-jxj3YoS22s9HY9UNluzCUSwcf2NHg=s0-d
vOwLXnxOIH2e-1_dvwKG0FQDwuep2HyCcxq3ErJ2PQTvvKn4obQJ6l037EWPPtJSmL41sjJ_bw9N03bMBm1qwsk8EwSZyZTzZjgX3hJNZAiDd0Y0_P9xz4UiWI3zm-FlSQ=s0-d 75KqGy22u1DkuRR_M3hmmWQSN-yY758WJj1iePWHpVn4UkZUyPt29bsVEY0TLIPGcBmkEwnM1SLBcoOmDWTxIy-FQPOmJAsm6Ogrk9WgQY032IDoE27TySbbTI5KiIVxCg=s0-d
fidmB8xTp7tuKgPmybHA8iRd6Shgd_xFzkyPOTaVs6GZPyW_6NsJaCFKxkp_bbIkNtRN0sRZlrHPyVwy_bqdXpVqEHKERK-ZVSjMAqih6XtHP-bXjFu_H4X7IN9nHk6CVg=s0-d Yg9JT3Xxty-W8EuQzVp_oj4SOaqFgAOpgH4eVbxUF-asi6CU50ymswIErH19Sked2bAI9tWHlI0WUVev3F8NbPJh6xB81fQsnq5qXKBu5TGtgXp-2UP9adI97m5KH6rIUQ=s0-d
jt4LaY-BpIf53irhVLYzoL0NzUpRiW7oqx_rQtXxx-6q1ruhM57HwU1q4yNUcrZKI_DBFJzmjCLYRHoxOQ4bj9N8v1ig4XhmnHaRSOxIobAvoqAbLBPKPGax1hJe6PNo8A=s0-d 53GjnTkUEkQWAYM9rxho94E3TsNCd2ajD6tgv0xa0y4ajrL4DL4WOwD8-ZhTiegqmPOx5Hy2ZaWfMsX3hNT-_Ka3q8GizCqO7uWrlFtjJCzhil1sCDVBfhLo_byqhgiPIA=s0-d
fezveRiBIO-jv2VU08s3lHPsoCCA-zeQqXbuB5CNlPLPZB8PwtoYCskX1XuKUxjXex_R2YeP8ZRkguMQkTaojPWg2KKT_zZ6rMJgmbWPQkPF-fDgV2injo2m2xNtMBgAZg=s0-d ukz80tfBxUxUmF9VlSW_5PM-Nyz2R7r8O_KfFTEZI8NzTsWviuI-8UHHGrDn1lfFUw9-SskZp_jFqJDWpex1ug2I4TS-NCpWJOK_rXUNEM7dR_zWyurkZpzRGiIg2kzVOQ=s0-d