Στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταναλωτριών όσον αφορά την ενοικίαση νυφικού, αναφέρεται σε ανακοίνωσή της η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.

Πιο συγκεκριμένα, στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής (σσ. Το κείμενο που ακολουθεί δεν έχει υποστεί δημοσιογραφική επεξεργασία, διατηρεί το πρωτότυπο ύφος, σύνταξη και ορθογραφία):

“Με αφορμή καταγγελίες καταναλωτών και προβλήματα μεταξύ καταναλωτών και των συναφών επιχειρήσεων , που αφορά την ενοικίαση νυφικού, όπως “άλλαξε ” γνώμη η καταναλώτρια, ή πήγε στην επιχείρηση και δεν υπήρχε το νυφικό που παρήγγειλε, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, προς αποφυγή τέτοιων παρεξηγήσεων ,ενημερώνει σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταναλωτριών.αλλά και των επιχειρήσεων:

Ι.Συμφωνητικό Υπογράφουμε αμφότεροι ,συμφωνία ενοικίασης , ο καταναλωτής οφείλει να την διαβάσει προσεκτικά, και να μην υπογράφει συμφωνητικό με όρους που περιέχουν καταχρηστικότητα.
Οι όροι πρέπει να είναι σαφείς , ως προς το ποσό της μίσθωσης, τον χρόνο μίσθωσης και του ποσού αποζημίωσης
Το ποσό των ασφαλειών πληρωμής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της αρχικής του αξίας.
2. Προκαταβολή Όταν μας ζητείται προκαταβολή , για την τήρηση των όρων του συμβολαίου, θα πρέπει να επιστρέφεται από την επιχείρηση, όταν τηρούνται οι όροι του συμβολαίου
Προσοχή!!!Επιθεωρήστε το επιλεγμένο νυφικό. Εάν περιέχει ελαττώματα, αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη σύμβαση. Μετά από όλα, όταν επιστρέψετε το φόρεμα, αν γίνει αυτό, μπορεί να σας ζητηθεί αποζημίωση για τις ζημίες που δεν προκάλεσε η χρήση του, τότε αρνηθείτε να τις αποζημιώσετε
3.Δεν πραγματοποιείται η ενοικίαση Εάν ο καταναλωτής , για τον α ή β λόγο, διαφοροποιείται και αρνείται να κάνει χρήση του νυφικού,ενημερώσει έγκαιρα την επιχείρηση , εάν δεν είναι όρος που τον ευνοεί στην σύμβαση, η προκαταβολή εκπίπτει υπέρ της επιχείρησης.
4.Φορολογικά στοιχεία :Πάντα θα πρέπει να υπάρχουν τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία , για να μπορέσει ο καταναλωτής να διεκδικήσει τα δικαιώματα του ενώπιον των Αρχών

Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων νυφικών

-Να ενημερώσουν με πληρότητα τον καταναλωτή , προφορικά ή εντύπως
-Να υπάρχει πινακίδα επί του είδους, με την τιμή και λοιπές προδιαγραφές
-Να εκδίδουν Δελτίο Παραγγελίας (είναι λογιστικό στοιχείο και φέρει αρίθμηση), με πλήρη στοιχεία (Στοιχεία επιχείρησης πλήρης, ημερ. που έλαβε χώρα η παραγγελία, Κωδικός του είδους, τόπος , στοιχεία του πελάτη-καταναλωτή , το ποσό της ενοικίασης σε ευρώ, αναλυτικά και τελικό , τυχόν προκαταβολή .Το εν λόγω Δελτίο Παραγγελίας θα πρέπει να υπογράφεται από τον παραγγέλοντα και να παίρνει αντίγραφο
-Να συνάπτει συμφωνητικό , που θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης και τυχόν μετατροπές
Τέλος , η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, εύχεται την τήρηση των παραπάνω και από τους δύο (επιχείρηση-καταναλωτής) προς αποφυγή διενέξεων ,σε ένα τόσο σημαντικό γεγονός στην ζωή , για τον καταναλωτή”

cretapost.gr