Με εντολή Σκυλακάκη θα γίνονται κάθε έναν μήνα έλεγχοι δαπανών και κάθε τρεις μήνες για τις προσλήψεις

«Μνημόνιο» συνεργασίας με όλα τα υπουργεία, για να σεβαστούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αυξημένη μεταμνημονιακή Εποπτεία της χώρας από την ευρωπαϊκή «τρόικα» (ΕΕ,ΕΚΤ, ΕΜΣ) υπογράφει το υπουργείο Οικονομικών. Η εγκὐκλιος εφαρμογής του νέου Κρατικού Προϋπολογισμού την οποία υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, βάζει φραγμούς και ελέγχους στις δαπάνες και τις προσλήψεις όλων των κρατικών φορέων για το 2020.

Η εγκύκλιος που εστάλη χθες σε όλα τα υπουργεία και τους φορείς γενικής κυβέρνησης βάζει φρένο και στις ακόρεστες ορέξεις υπουργών για περισσότερα κρατικά κονδύλια και κάθε είδους σκοπούς και δράσεις. Τους καλεί όλους να υπογράψουν «Μνημόνιο Συνεργασίας» ότι θα σεβαστούν τα δημοσιονομικά όρια, θα τηρούν τις οδηγίες των Γενικών Οικονομικών Διευθυντών που ελέγχουν κάθε υπουργείο και θα αποδίδουν στοιχεία ανά τρίμηνο για τις επιδόσεις τους. Επιπλέον όμως, θα εντοπίσουν και κονδύλια ή δαπάνες του υπουργείου τους τα οποία μπορούν να περικοπούν ή να χρηματοδοτήσουν άλλες δράσεις και ανώτερους σκοπούς, μέσω της συνεχιζόμενης εδώ και το 2020 Επισκόπησης Δαπανών (Spending Review). Στόχος είναι όχι μόνο να μη δαπανώνται παραπάνω χρήματα από τα όρια που επιτρέπουν οι συνθήκες και ο προϋπολογισμός, αλλά να πιάνουν περισσότερο τόπο και όσα ξοδεύονται.

Στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα θα γίνονται έλεγχοι στους προϋπολογισμούς όλων των υπουργείων, ώστε να διαπιστώνονται εγκαίρως τυχόν υπερβάσεις και να λαμβάνονται οι απαραίτητες αποφάσεις. Τα υπουργεία θα αποδίδουν λογαριασμό στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τα λειτουργικά έξοδά τους (ρεύμα, νερό, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις) και την πορεία των δαπανών μισθοδοσίας (υπερωρίες, εκτός έδρας κλπ). Τονίζεται ρητώς ότι πρέπει όλοι οι φορείς να τηρούν τον κανόνα 1 προς 5 στις προσλήψεις και θα ελέγχονται ανά τρίμηνο για αυτό. Ο πρώτος έλεγχος για τις προσλήψεις και δαπάνες μισθοδοσίας θα γίνει στις 15 Απριλίου του 2020, ενώ για το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο στις 15 Ιουλίου και στις 10 Οκτωβρίου αντίστοιχα.

Όχι άλλα χρέη

Παράλληλα με την Εγκύκλιο του νέου Προϋπολογισμού το υπουργείο Οικονομικών δίνει εντολή στους κρατικούς φορείς να αποπληρώνουν άμεσα τα χρέη τους σε ιδιώτες, χωρίς να αφήνουν να δημιουργηθούν νέα χρέη στη θέση τους.

Στην εγκύκλιο, ο υφυπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης σημειώνει «ότι από την Πρωτοχρονιά έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία στο ΓΛΚ το «Πληροφοριακό Σύστημα Υποβολής Συνόψεων Μητρώου Δεσμεύσεων, Εκθέσεων Ληξιπροθέσμων Οφειλών» για τον αποτελεσματικό έλεγχο των εκκρεμών, απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων κρατικών χρεών, αλλά και των λόγων που τα δημιούργησαν!

Συγκεκριμένα οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν:

1. Να φροντίζουν για την άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους από ίδιους πόρους, τόσο του ίδιου του φορέα της κεντρικής διοίκησης όσο και των εποπτευόμενων φορέων τους.

2. Να μεριμνούν για τη μη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων χρεών προς τρίτους.

3. Να εξετάσουν τους λόγους για τους οποίους δημιουργούνται καθυστερήσεις στις πληρωμές και συσσώρευση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

4. Να φροντίσουν για την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων, λαμβάνοντας τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά και λοιπά μέτρα για την αντιμετώπισή τους, υποβάλλοντας σχετικές προτάσεις στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

5. Οι φορείς της γενικής κυβέρνησης καλούνται να διερευνήσουν εάν στο χαρτοφυλάκιό τους υπάρχουν καταγεγραμμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

*Βρίσκονται υπό δικαστική διαμάχη.

*Αφορούν δαπάνες προς αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών.

*Έχουν εξοφληθεί μέσω κατασχέσεων από το κράτος.

*Χρέη που δεν έχουν αποπληρωθεί λόγω εξωγενών παραγόντων, όπως η μη εμφάνιση δικαιούχου ή η μη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.