Ο Δήμος Σητείας, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης κατά του κορονοϊού και για λόγους δημόσιας υγιεινής και ασφάλειας, παρακαλεί τους πολίτες να επισκέπτονται τις υπηρεσίες του Δήμου μόνο για τη διεκπεραίωση επειγουσών και άκρως απαραίτητων υποθέσεων.

Παρακαλούνται επίσης οι πολίτες να τηρούν τους κανόνες ατομικής και συλλογικής υγιεινής και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.