Μόνο στα αγγλικά και χωρίς ανανέωση; Πόσο “έξυπνο” είναι;