Μπαράζ επενδύσεων σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα, οι 12 στην Κρήτη