Μπήκε σε σπίτια και σε μία εταιρία και… σάρωσε τα πάντα!