Οσο προχωράει η ανάκαμψη της χώρας, είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο ρόλος τους, κυρίως στους άξονες των επενδύσεων και της εξωστρέφειας

Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί βασικό βραχίονα της ελληνικής οικονομίας, αντιπροσωπεύοντας σήμερα πάνω από το 99% των επιχειρήσεων του μη-χρηματοπιστωτικού κλάδου.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της απασχόλησης, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κλάδων- από τον τουρισμό και την ενέργεια μέχρι την μεταποίηση και τον αγροτική παραγωγή-, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, διασφαλίζουν την κοινωνική σταθερότητα.

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης οι ΜμΕ, μπορεί να υπέστησαν σοβαρά πλήγματα μεν, επέδειξαν υψηλές αντοχές δε, λόγω του ισχυρού εξωστρεφούς προφίλ τους. Ωστόσο, στην τρέχουσα χρονική συγκυρία και όσο προχωράει η ανάκαμψη της χώρας, είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο ρόλος τους, κυρίως στους άξονες των επενδύσεων και της εξωστρέφειας.

Αυτό ωστόσο προϋποθέτει ότι και οι ίδιες οι επιχειρήσεις, θα μπορούν να λειτουργούν σε ένα πλαίσιο ορθής και διαφανούς εταιρικής διακυβέρνησης, με δομημένο και σαφές επιχειρηματικό σχέδιο, ηγετική ομάδα με όραμα. Ουσιαστικά στοιχεία που μπορούν να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις ανάπτυξής τους και να συμβάλλουν στην αναβάθμιση του επενδυτικού προφίλ τους.

Η ανάγκη υποστήριξης και ενδυνάμωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είναι σημαντική για ακόμη έναν λόγο. Μπορούν να δώσουν την απάντηση στις ανάγκη για νέες εισαγωγές στο ελληνικό χρηματιστήριο που θα φέρουν νέα πνοή στην αγορά και θα αναβαθμίσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών. Να αποτελέσουν στην πραγματικότητα την επόμενη γενιά των εισηγμένων επιχειρήσεων στο ΧΑ.

Αυτός είναι και ο σκοπός του προγράμματος στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) «SME Pre-listing Support Programme» που υλοποιεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών, δρώντας συμπληρωματικά στο πρόγραμμα Roots, και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Να ενισχύσει την επενδυτική ετοιμότητα και την προετοιμασία για την εισαγωγή μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με τον Hannes Takacs, Associate Director, Local Currency and Capital Markets Development, της EBRD «Οι ελληνικές ΜμΕ έχουν, και θα συνεχίσουν να έχουν, κομβικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας. Ωστόσο, η μεγαλύτερη πρόκληση για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση που θα επιτρέψει να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε μια οικονομία που αναπτύσσεται. Από τη χρηματοπιστωτική κρίση και έπειτα, ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για τις ΜμΕ να αποκτήσουν τραπεζική χρηματοδότηση, και δυστυχώς ελάχιστες εταιρείες αξιοποίησαν την ευκαιρία για άντληση κεφαλαίων μέσα από το Χρηματιστήριο Αθηνών, είτε μέσω της έκδοσης μετοχών είτε μέσω της έκδοσης εταιρικών ομολόγων. Ως εκ τούτου, προκειμένου οι ελληνικές εταιρείες να συνεχίσουν να αναπτύσσονται, σχεδιάσαμε το “SME Pre-Listing Support Programme” . Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε καθοδήγηση, βάσει των αναγκών τους, ώστε να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες τους να αποκτήσουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές χρηματοδότησης μέσα από τις κεφαλαιαγορές. Θέλουμε να δούμε περισσότερες ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες τους – εξάλλου, η ευημερία τους είναι πρωταρχικής σημασίας για την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα πολύ ελπιδοφόρο πρόγραμμα και θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν την αίτηση τους!»

Μέχρι τις 30 Αυγούστου, επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, είναι οικονομικά βιώσιμες, έχουν μία ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική και επιθυμούν να αντλήσουν χρηματοδότηση μέσω της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο SME Pre-listing Support Programme μέσω της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος Roots, επιλέγοντας το σχετικό πεδίο συμμετοχής στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Μέσα από μία διαφανή διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιες επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για οικογενειακές, είτε για ιδιωτικές επιχειρήσεις και start-ups με έσοδα θα αποτελέσουν αντικείμενο εις βάθους ανάλυσης και αξιολόγησης σχετικά με την ετοιμότητά τους για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Βάσει της ανάλυσης αυτής, θα εκπονηθεί και θα υλοποιηθεί ένα προσαρμοσμένο πλάνο συμβουλευτικής υποστήριξης από εξειδικευμένους συμβούλους.

Οι ΜμΕ που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη σε επενδυτικά, επιχειρησιακά, διοικητικά, λειτουργικά, τεχνικά και αναπτυξιακά θέματα για ένα διάστημα μέχρι και 18 μήνες, για να αναβαθμίσουν την επενδυτική τους ικανότητα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Σε όλη την πορεία του πλάνου ανάπτυξής τους, οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται ενεργά από τους εμπειρογνώμονες και τους ειδικούς συμβούλους του προγράμματος, που αναλαμβάνουν να τους καθοδηγήσουν και να τους δώσουν τη γνώση και τα εφόδια που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις τεχνικές απαιτήσεις για την προετοιμασία έκδοσης εταιρικών ομολόγων ή μετοχών μέσω Δημόσιας Προσφοράς (IPO).

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με κεντρικό άξονα την κάλυψη των αναγκών τους για χρηματοδότηση από την κεφαλαιαγορά όπως ενδεικτικά την υιοθέτηση πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, τον σχεδιασμό και εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου, τη βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση, την επικοινωνία επενδυτικών προτάσεων, τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και της σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και την ανάπτυξη στοχευμένων ενεργειών μάρκετινγκ για την ενίσχυση και προσέλκυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος.