Απαντήσεις για το ποιοί φαίνεται ότι έχτισαν τις Πυραμίδες της Κίνας που παραμένει άγνωστη η υπαρξή τους!Τι αποκωδικοποιείται με βάση τους αρχαίους Έλληνες μύστες -προσωκρατικούς φιλοσόφους για το ηλιακό σύμβολο Έψιλον-Λάμδα και το πανίσχυρο σύμβολο της σπείρας το μοτίβο του οποίου χαρακτηρίζει τον γαλαξία μας!

Μεγάλο μέρος των στοιχείων που παρατέθηκαν προέρχεται από το βιβλίο του συγγραφέα Γεωργίου Φουτσιτζή με τίτλο :“Κωδικός Εξονίου”!