Η ΑΛΗΘΕΙΑ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΕΥΤΟ-ΚΟΡΟΝΟΙΟ, ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΙΛΙΚΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΑΤΗ.


Καλλιόπη Σουφλή

**

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

● Νεκροί λόγω AIDS ………………… 383.889
● Νεκροί λόγω εποχικής γρίπης …… 110.999
● Νεκροί λόγω κορωνοϊού ………….. 16.558**

ΙΤΑΛΙΑ (γιατί όλοι σ΄ αυτήν αναφέρονται με τρόμο)

● Νεκροί λόγω εποχικής γρίπης 2014/2015 …. 20.259

● Νεκροί λόγω εποχικής γρίπης 2015/2016 ….. 15.801

● Νεκροί λόγω εποχικής γρίπης 2016/2017 ….. 24.981

● Νεκροί λόγω κορωνοϊού …………………… 6.077
(για τις περιόδους 2017/18 και 2018/19, δεν βρήκα σχετικά στοιχεία)

Σκέψεις και συμπεράσματα στην κρίση του καθενός

Ι.Π

(ΣΗΜ. Για τυχόν διασταύρωση, τα δεδομένα παρελθόντων ετών για την Ιταλία, προέρχονται από την ιστοσελίδα

https://www.sciencedirect.com/…/arti…/pii/S1201971219303285… )<div class=”_3x-2” data-ft=”{“tn”:“H”}” style="background-color: white; user-select: auto !important;“><div data-ft=”{“tn”:“H”}” style="user-select: auto !important;“><div class=”_5cq3 _1ktf” data-ft=”{“tn”:“E”}” style="user-select: auto !important;“><span style="font-family: “arial” , “helvetica” , sans-serif;“>**[](https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2718584998252324&set=a.566516143459231&type=3&eid=ARB8zlCA_1Lya9XGkN51uXb2L_PQLIF8N409aK3S-ppRxkeKukXcjzdX0ayz2PTFoYffzVYS8Tg2H7Su)** **<span style="color: black; font-family: “arial” , “helvetica” , sans-serif;“><span style="font-family: “arial” , “helvetica” , sans-serif;“>
<span style="font-family: “arial” , “helvetica” , sans-serif;“>
<span style="color: black; font-family: “arial” , “helvetica” , sans-serif;“>**ΠΗΓΗ**