Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, σε συνεδρίαση του την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι το πρόγραμμα «Φιλόδημος» αποδείχθηκε επιτυχημένο και χρήσιμο για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ως εκ τούτου πρέπει να συνεχιστεί απρόσκοπτα , ούτως – ώστε τα έργα που έχουν ενταχθεί σε αυτό να εκτελεστούν όπως ακριβώς έχει προβλεφθεί.