Στα πλαίσια της βελτίωσης τωνπαρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες/ασθενείς, το Νοσοκομείο μας σεσυνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και Οργάνωσης και την εταιρία ismart, προχώρησαν στηναλλαγή της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου. Στις σελίδες τις ο επισκέπτης θα βρειχρηστικές πληροφορίες τόσο για την λειτουργία του Νοσοκομείου, όσο και για μιασειρά από χρήσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους πολίτες/ασθενείς, προμηθευτέςκαι εργαζόμενους του Νοσοκομείου.

Στην αρχική σελίδα υπάρχει ένασύντομο καλωσόρισμα, χρήσιμες συνοπτικές πληροφορίες, αεροφωτογραφίες του Νοσοκομείου μαςτραβηγμένες από drone (ευγενικήπροσφορά του συμπολίτη μας Ιωάννη Δρακάκη, τον οποίο και ευχαριστούμε), καθώςκαι συντομεύσεις για τις πιο σημαντικέςενότητες που αναζητά ένας επισκέπτης, καθώς και συνδέσεις ιστοσελίδων φορέων μεμεγάλη επισκεψιμότητα.

Στο μενού Παρουσίαση υπάρχουν πληροφορίεςσχετικά με τη περιοχή ευθύνης, το σκοπό, τη νομική μορφή, τον Οργανισμό, τα όργαναδιοίκησης, τη στελέχωση κλπ.,

Στις επιλογή Υπηρεσίες ο επισκέπτηςθα ενημερωθεί για την διάρθρωση της κάθε υπηρεσίας, καθώς υπάρχουν οργανογράμματαμε τα τμήματα που προβλέπονται σε κάθε υπηρεσία και τα θεσμικά όργανα.

Στην ενότητα Πολίτες/Ασθενείςυπάρχουν σημαντικές πληροφορίες για την Λίστα Χειρουργείων, τις Εφημερίες τωνΓιατρών στο Νοσοκομείο μας καθώς και των Νοσοκομείων της Κρήτης, τις εφημερίες των Φαρμακείων της πόλης μας, τοπρόγραμμα των επισκέψεων των Γιατρών στα Περιφερειακά Ιατρεία, το Πρόγραμμα τηςΚινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας, καθώς και πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίαςκαι τα ραντεβού των Εξωτερικών Ιατρείων. Το πιο σημαντικό σε αυτή την ενότηταείναι η δυνατότητα ηλεκτρονικής παραλαβής των αποτελεσμάτων των εργαστηριακώνεξετάσεων που πραγματοποιούνται στα Νοσοκομεία του Νομού Λασιθίου με απλάβήματα με χρήση των κωδικών του TAXISnet και του ΑΜΚΑ, χωρίς να απαιτείται η παρουσία τους στοΝοσοκομείο. Επίσης πολύ σημαντικές είναι οι πληροφορίες σχετικά με τιςπροϋποθέσεις παραλαβής των αποτελεσμάτων εξετάσεων στο χώρο του Νοσοκομείου.

Στον κατάλογο των Οδηγιών γιαΑσθενείς και Επισκέπτες, ο επισκέπτης θα ενημερωθεί για τα δικαιώματα, τιςυποχρεώσεις, το επισκεπτήριο των ασθενών,καθώς και πληροφορίες για τους ανασφάλιστους. Στην επιλογή Γραφείο Ληπτών ΥπηρεσιώνΥγείας θα ενημερωθεί για την λειτουργίακαι τις αρμοδιότητες του γραφείου.Επίσης υπάρχουν έντυπα για τον βαθμό ικανοποίησης των ασθενών και έντυποπαραπόνων. Η ενότητα αυτή κλείνει με τον οδηγό για την ψηφιακή δήλωση γέννησης,για γεννήσεις που πραγματοποιούνται στοΝοσοκομείο μας.

Ξεχωριστή ενημέρωση για τουςΠρομηθευτές υπάρχει για την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προμηθειών αλλά και γιαπροκηρύξεις, δημοπρασίες και διαγωνισμούς που κάνει το Νοσοκομείο για υλικά καιυπηρεσίες. Στην επιλογή Τιμολόγια Προμηθευτών υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησηςτης πορείας των Τιμολογίων και τωνΠληρωμών για τους Προμηθευτές, χωρίς να απαιτείται η τηλεφωνική επικοινωνία μετο Νοσοκομείο.

Στην επιλογή Ενημέρωση υπάρχουνπληροφορίες για Προκηρύξεις Θέσεων, Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου, την Μισθοδοσίατων εργαζομένων, διάφορα έντυπα για πολίτες και εργαζόμενους, ενημέρωση για το Σύλλογο Εργαζομένων καθώς καιτο Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου.

Τέλος στην ενότητα Επικοινωνίαυπάρχει τηλεφωνικός κατάλογος με όλα τα τηλέφωνα του Νοσοκομείου, καθώς καιηλεκτρονικές φόρμες για υποβολή παραπόνων και το βαθμό ικανοποίησης των ασθενών.

Η νέα σελίδα του Νοσοκομείου μας φιλοδοξούμενα αποτελέσει ένα ζωντανό κύτταρο ενημέρωσης και πληροφόρησης για τουςασθενείς, τους επισκέπτες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου. Πληροίόλες τις προϋποθέσεις μιας σύγχρονης δυναμικής ιστοσελίδας με δυνατότηταπεραιτέρω ανάπτυξης. Είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμόγια την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θέλουμε κάθε μέρα να την κάνουμεκαλύτερη και με τις δικές σας υποδείξεις.