Υπογραφή σύμβασης από τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), παρουσία του Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη

Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή του έργου: «ΝΕΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΩΡΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤ», από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), Ιωάννη Κουτράκη, και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της αναδόχου εταιρείας ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, Ιωάννη Δρακάκη.

Η υπογραφή έγινε παρουσία του Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη.

Το συμβατικό ποσό ανέρχεται στις 326.505,20 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και η σχετική πίστωση προέρχεται από την Περιφέρεια Κρήτης / Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή ειδικών προδιαγραφών πλατείας για την ωρίμανση του παραγόμενου κόμποστ, προερχόμενου από τις δύο μονάδες ταχείας κομποστοποίησης του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) Χανίων, συνολικής επιφανείας 4582,11 τ.μ, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες υποδομές για τη διαχείριση των όμβριων υδάτων.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι 6 μήνες.

Με την ευκαιρία της υπογραφής της σύμβασης, η διοίκηση της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) θέλει να ευχαριστήσει ξανά τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, και τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, Νίκο Καλογερή, για τη χρηματοδότηση του έργου.