Νέα στοιχεία για πλούσια κοιτάσματα ανοιχτά της Κρήτης