Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ.Ιωάννης Μαλανδράκης με έγγραφο του προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, τους Υφυπουργούς, τους Βουλευτές του Νομού και σε άλλους αρμόδιους φορείς, αιτείται την διάθεση ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε παιδιά αδύναμων οικονομικά οικογενειών

Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος μεταξύ των άλλων αναφέρει “… για πρώτη φορά στη χώρα μας βιώνουμε αυτήν την πρωτόγνωρη κρίσιμη κατάσταση και καλούμαστε να πειθαρχήσουμε σε μέτρα δύσκολα, αλλά αναγκαία για να νικηθεί αυτή η αόρατη απειλή του κορωνοϊού. Πρώτοι εμείς οι Δήμαρχοι, σαν εκπρόσωποι της κοινωνίας, νιώθουμε υποχρεωμένοι να στηρίξουμε ολόκληρη την κοινωνία, και ιδιαίτερα τα παιδιά.

Η διαδικασία μάθησης διακόπηκε, ο περιορισμός στο σπίτι των παιδιών με γονική παρουσία εξασφαλίστηκε και η ανάγκη για συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται πλέον επιτακτική. Με δεδομένο ότι είμαστε ένας Δήμος με διάσπαρτους οικισμούς και με οικογένειες στη μεγάλη τους πλειονότητα αγροτικές και εργαζομένων στον τουρισμό, όπου αρκετές από αυτές αδυνατούν οικονομικά να αποκτήσουν τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, προτείνουμε την παροχή στους μαθητές των οικογενειών αυτών, ενός υπολογιστή ή laptop/tablet με τον μίνιμουμ αναγκαίο εξοπλισμό για την δωρεάν και ελεύθερη πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες, ώστε όλοι να είναι σε θέση, να συμμετέχουν στην εκπαίδευση. ….”

Ο κ.Μαλανδράκης καταλήγει λέγοντας “…. ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει ουσιαστική σχολική εκπαίδευση και όχι ολοκλήρωση τυπικά της σχολικής χρονιάς…”