Η απόφαση του Δήμου Ιεράπετραςγια συμμετοχή στην προσφυγή στο ΣτΕ κατάτων εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της ΜΠΕ Καβούσι-Αυχένας Αγκαθιάς, είναιμια δυσάρεστη εξέλιξη που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καθυστέρηση τουόποιου σχεδιασμού έχει ανακοινωθεί για την υλοποίηση του ΒΟΑΚ από τη Σητείαμέχρι το Καστέλι.

Η παραπάνω εξέλιξη δεν αποτελείεπ’ ουδενί άλλοθι για την καθυστέρηση τηςχρηματοδότησης ολοκλήρωσης των μελετών, όπου θα επικεντρώσουμε και τις προσπάθειέςμας για άμεση υλοποίηση.

Η υλοποίηση του έργουΚαβούσι-Αυχένας Αγκαθιά, όπως και των υπολοίπων τμημάτων του ΒΟΑΚ στο νομόΛασιθίου, είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και ευημερία όλου του νομού,όχι μόνο για την παρούσα αλλά και για τις επόμενες γενιές.

Για το θέμα αυτό συνεδρίασε σήμεραη διαπαραταξιακή επιτροπή του Δήμου, η οποία συστήθηκε με την υπ’ αριθ.202/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τους επικεφαλής όλωντων δημοτικών παρατάξεων, προκειμένου να συζητήσει τις πρόσφατες εξελίξεις.

Κατά τη συζήτηση έγινε σαφές απόόλους ότι είναι θέμα ύψιστης σημασίας να προχωρήσει ο σχεδιασμός και ηυλοποίηση του ΒΟΑΚ μέχρι τη Σητεία και αποφασίστηκε να κατατεθούν στο ΣτΕ οι αντιρρήσειςαπό μέρους του Δήμου Σητείας και να ζητηθεί η εφαρμογή της ΜΠΕ και τωναντίστοιχων περιβαλλοντικών όρων.

Ο Δήμαρχος Σητείας

Γιώργος Ζερβάκης