Οι εργαζόμενοι του ΕΟΤ εστιάζουν την κριτική τους στο αντικείμενο της συνεργασίας με την Marketing Greece A.E.

«Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που εκδόθηκε στις 13/04/2020 δίνει τη δυνατότητα στη Marketing Greece, δηλαδή στον ιδιωτικό τομέα, μέρους ή του συνόλου του έργου του ΕΟΤ και μάλιστα κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων».

Αυτό υποστηρίζουν σε σχετική ανακοίνωσή τους οι υπάλληλοι του ΕΟΤ, με αφορμή την ΠΝΠ, στο άρθρο 69 της οποίας προβλέπεται, ότι για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Αυγούστου 2020, το Υπουργείο Τουρισμού, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών εταιρειών αυτών, δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με την εταιρεία με την επωνυμία «MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «Marketing Greece A.E.» με απευθείας ανάθεση, ανεξαρτήτως της αξίας της σύμβασης, κατά παρέκκλιση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.

«Οι συμβάσεις θα αφορούν στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων προβολής, διαφήμισης, προώθησης, επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δηλαδή θα αφορούν σε όλα όσα αποτελούν τις μοναδικές πλέον κύριες αρμοδιότητες του ΕΟΤ. Ταυτόχρονα πληροφορηθήκαμε από το διαδίκτυο, ότι ο Γ.Γ.ΕΟΤ κ. Φραγκάκης εγκαινιάζει συνεργασία του ΕΟΤ με το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων σχετικά με τη στατιστική ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων της χώρα μας αλλά και των χωρών προέλευσης τους εισερχόμενου τουρισμού, τη σχετική κατάταξη της Χώρας και έρευνες ικανοποίησης των τουριστών. Στην περίπτωση αυτή έχουμε, σε πλήρη αντίθεση με την ΠΝΠ, συνεργασία με φορείς του Δημόσιου Τομέα, πράγμα που οδηγεί εκ των πραγμάτων σε μια αντίφαση».

Το διοικητικό συμβούλιο των υπαλλήλων του ΕΟΤ επισημαίνει ότι για την περίπτωση της συνεργασίας με το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων «γνωρίζουμε το αντικείμενο της συνεργασίας, ενώ στην περίπτωση της Marketing Greece A.E. δεν γνωρίζουμε τίποτε…. Τί θα αναθέσει ο ΕΟΤ, που δεν μπορεί να υλοποιήσει ο ίδιος; Γιατί η εμπειρία των στελεχών του
Οργανισμού παραγνωρίζεται τη στιγμή, που ο ΕΟΤ είναι ο μόνος φορέας της Χώρας, που έχει καταρτίσει και εφαρμόσει συστήματα διαχείρισης κρίσης στο παρελθόν; Και το κυριότερο: τα τελευταία χρόνια αρχής γενομένης από την περίοδο υπουργίας της κας Ο. Κεφαλογιάννη και κατά τη διάρκεια της υπουργίας της κας Ε. Κουντουρά, ο ΕΟΤ έχασε τις περισσότερες αρμοδιότητές του και κινδυνεύει να μετατραπεί σε λογιστήριο, χωρίς άποψη, δράση και ουσιαστικό αντικείμενο εργασίας. Η δυνατότητα ανάθεσης της υλοποίησης δράσεων στην ιδιωτική εταιρεία Marketing Greece A.E., πέραν της δυσπιστίας για την απευθείας ανάθεση που γεννά, μας προκαλεί ακόμη περισσότερη ανησυχία.

Για τα παραπάνω αναφερόμενα σημαντικά ζητήματα για τον Οργανισμό, καλούμε την Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ να απαντήσουν αν γνώριζαν για την απευθείας αυτή ανάθεση στην εταιρεία Marketing Greece A.E της ανωτέρω μονοπωλιακής διάταξης και θεωρούμε δεδομένη τη στήριξή τους για την προστασία το κύρος και την αξιοπιστία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ) του μοναδικού Δημόσιου φορέα της παγκόσμιας τουριστικής προώθησης και προβολής της χώρας.

Τέλος καλούμε τον υπουργό Τουρισμού να απαντήσει: Ποια ανάγκη και ποια κριτήρια επέβαλαν την απευθείας ανάθεση στην ιδιωτική εταιρεία Marketing Greece A.E., συμβάσεων που αφορούν στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων προβολής, διαφήμισης, προώθησης, επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μάλιστα κατά παρέκκλιση της αυστηρότατης ισχύουσας νομοθεσίας
περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών που αποτελεί προσαρμογή της χώρας σε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Τί προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση με τον ΕΟΤ; Με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσει τα στελέχη του και τη συσσωρευμένη εμπειρία του κατά τα 70 και πλέον χρόνια ζωής του;», καταλήγει η ανακοίνωση.