1. Πανδημία

2. Καραντινα

3. Εμβολιασμοί

4. Τσουνάμια, Φυσικές Καταστροφές, Φωτιές

5. Πείνα

6. Κραχ

7. Πόλεμος και Μαζική εξόντωση;

8. Εμφάνιση του μεγάλου μεσία των περιούσιων;;;

9.

10….

https://youtu.be/U5GLSwCxTUc

ΠΗΓΗ