Οδηγός λεωφορείου: Η ποιότητα ζωής της Νορβηγίας δεν συγκρίνεται με την Ελλάδα

Έφυγα από την Ελλάδα γιατί οι συνθήκες εργασίας στα λεωφορεία στη Νορβηγία είναι καλύτερες, ανέφερε χαρακτηριστικά οδηγός λεωφορείου.