Κοινή η τιμή διάθεσης για όλους τους επενδυτές - Ποιοι μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα προνομιακής κατανομής - Τράπεζα Πειραιώς: Το βασικό πλαίσιο για την ΑΜΚ – Τα σχέδια για την προνομιακή συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων

Σε αντίθεση με την ανακεφαλαιοποίηση του 2015, επί ΣΥΡΙΖΑ, όπου το κόστος, τόσο για το Δημόσιο, όσο και για τους φορολογούμενους «άγγιξε» τα 5,4 δισ. ευρώ, η διοίκηση της Πειραιώς, από κοινού με τους συμβούλους της, σχεδιάζει μία εντελώς διαφορετική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το βασικό πλαίσιο της οποίας ανακοινώθηκε σήμερα

Πιο αναλυτικά, το 2015 το ποσοστό του ΤΧΣ πήγε από:

Πειραιώς: από 66,9%, στο 26%
Εθνική: από 57,2%, στο 35%
Alpha: από 66%, 11%
Eurobank: από 35%, στο 2,7%

Σε όλες τις τράπεζες η πλειοψηφία των μετοχών πέρασε σε ιδιωτικά χέρια, ενώ η ανακεφαλαιοποίηση έγινε με discount 85,7% και 99,4% σε σχέση με την ανακεφαλαιοποίηση του 2014! Έχασε δηλαδή το ΤΧΣ το 99,4% και μαζί του και οι μικρομέτοχοι που δεν τους επιτράπηκε καν να συμμετάσχουν.

Στην ανακεφαλαιοποίηση του 2014 οι τράπεζες είχαν αξία 27 δις, και στην ανακεφαλαιοποίηση του 2015 είχαν 1 δις. Το μερίδιο του ΤΧΣ από αξία 19 δις πήγε σε λιγότερο από 1 δις! Δηλαδή, η χασούρα για το ΤΧΣ «άγγιξε» τα 18 δις!

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, στην Πειραιώς το 2015 το ΤΧΣ έβαλε 2,7 δισ.ευρώ, εκ των οποίων 2 δις τα περίφημα cocos που δημιούργησε ο Σύριζα στην τιμή των 6 ευρώ!

Δεν υπήρχε, δε, αρκετό ενδιαφέρον από επενδυτές για την ΑΜΚ της Πειραιώς το 2015, και επιτράπηκε στην προηγούμενη διοίκηση να δώσει δάνεια σε μετόχους που συμμετείχαν στην αύξηση! Μετοχοδάνεια. Για τα οποία επιβλήθηκε πρόστιμο στην Πειραιώς από τον SSM.

Όλα τα παραπάνω είχαν σαν συνέπεια τα κόκκινα δάνεια της Πειραιώς από 52% στις αρχες 2015 στο 51% καλοκαίρι 2019. Με 2,7 δις μειώθηκαν τα κόκκινα δάνεια 1 μονάδα. Πέντε χρόνια αργότερα η Πειραιώς έχει ακόμα 50%+ κόκκινα δάνεια.

Όσον αφορά στη μετοχή της Πειραιώς, αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πήγε από 1942 ευρ στις 23 Ιανουαριου 2015 σε 3,24 ευρώ στις 7 Ιουλίου 2019. Οι μέτοψοι, δηλαδή, έχασαν 99,8% επί Σύριζα!

Σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς είναι μπροστά σε μια κομβική αλλαγή. ‘Έχει ανακοινώσει επιθετικό προγραμμα μείωσης κόκκινων δανείων ώστε από το 40%+ σήμερα να πάει σε μονοψήφιο Δηλαδή ότι δεν έγινε σε 10 χρόνια, θα γίνει σε ένα μόλις.

Και όλα αυτά με το ελάχιστο κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο. Το ΤΧΣ δεν θα βάλει 2,7 δις που μπήκαν επί Σύριζα, ούτε θα κοστίσει 18 δις οπως κόστισε η “περήφανη διαπραγμάτευση” στην αξία των ελληνικών τραπεζών. Τα λεφτά, το 1 δις, θα μπούνε κυρίως από ιδιώτες επενδυτές. «Η Πειραιώς έχει πει οτι μικροεπενδυτές όχι μόνο θα επιτραπεί να συμμετάσχουν, αλλά θα έχουν και προτεραιότητα. Σε αντίθεση με αυτό που έγινε επί Σύριζα όπου δεν τους δόθηκε καν το δικαίωμα να συμμετάσχουν», σχολιάζουν οι παραπάνω πηγές.

Το βασικό πλαίσιο της ΑΜΚ

Το βασικό πλαίσιο που επεξεργάζεται η Τράπεζα Πειραιώς με τους συμβούλους της για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου περιγράφει η διοίκηση, εστιάζοντας στα σχέδια για την προνομιακή συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων.

Πιο αναλυτικά, σε απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η τράπεζα αναφέρει τα εξής:

Με την επιφύλαξη όλων των προαναφερομένων, και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι θα ψηφίσουν θετικά επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης της 7 ης Απριλίου 2021, το βασικό πλαίσιο που επεξεργάζεται η Εταιρεία με τους συμβούλους της για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου, περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα:

Δομή:

Αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας. Για τους υφιστάμενους μετόχους που θα επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου, σχεδιάζεται να προβλεφθεί προνομιακή κατανομή όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Η αύξηση προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί με δύο παράλληλες διαδικασίες:

(α) Μία διαδικασία με ιδιωτική τοποθέτηση προς ειδικούς και λοιπούς θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό μέσω βιβλίου προσφορών (η «Διεθνής Προσφορά»), η οποία δεν θα συνιστά δημόσια προσφορά και

(β) Μία διαδικασία με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η «Ελληνική Προσφορά»)

Οι δύο αυτές προσφορές θα αποκαλούνται από κοινού «η Συνδυασμένη Προσφορά». Η Συνδυασμένη Προσφορά θα διενεργηθεί ταυτόχρονα και στα δύο σκέλη της (Ελληνική Προσφορά και Διεθνής Προσφορά).

Τιμή διάθεσης

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της αύξησης θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν είτε στη Διεθνή Προσφορά είτε στην Ελληνική Προσφορά.

Η τιμή διάθεσης αναμένεται να κυμανθεί εντός δεσμευτικού εύρους ελάχιστης και μέγιστης τιμής (min-max), το οποίο θα ανακοινωθεί πριν από την έναρξη της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Οι συμμετέχοντες στην Ελληνική Προσφορά αναμένεται ότι θα εγγράφονται στο ανώτατο όριο του εύρους, αλλά το οριστικό ποσό εγγραφής τους θα υπολογίζεται με την τελική τιμή διάθεσης που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω.

Κατανομή του συνολικού ορίου αύξησης μεταξύ των δύο προσφορών

Αναμένεται να υπάρξει κατ’ αρχήν επιμερισμός κατανομής νέων μετοχών για ικανοποίηση της ζήτησης μεταξύ της Διεθνούς Προσφοράς και της Ελληνικής Προσφοράς, διατηρώντας την ευχέρεια, εφόσον η ζήτηση σε κάποια εκ των δύο προσφορών δεν είναι επαρκής, να μεταφέρονται αδιάθετες μετοχές στην άλλη προσφορά, για ικανοποίηση της τυχόν υπερβάλλουσας ζήτησης.

Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, ο σχετικός επιμερισμός του ως άνω ορίου κατανομής μεταξύ των δύο προφορών βρίσκεται υπό εξέταση.

Προνομιακή Κατανομή σε υφιστάμενους μετόχους

Η κατανομή των νέων μετοχών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια κατανομής που θα καθορίσει το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας που θα αποφασίσει την αύξηση κεφαλαίου.

Η διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να προτείνει στα αρμόδια εταιρικά όργανα την υιοθέτηση συστήματος προνομιακής κατανομής νέων μετοχών, μέσω του οποίου οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα εγγράφονται στην αύξηση μέσω της Ελληνικής Προσφοράς θα έχουν προτιμησιακή μεταχείριση.

Η σχετική δυνατότητα εξετάζεται από νομικής και τεχνικής πλευράς και αναμένεται να κινηθεί πάνω στις εξής γενικές γραμμές:

Δικαίωμα προνομιακής κατανομής θα έχουν οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο (ενδεικτικά: την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη της Ελληνικής Προσφοράς).

Η προνομιακή κατανομή θα εκτείνεται τόσο στους ιδιώτες, μη ειδικούς επενδυτές όσο και στους ειδικούς επενδυτές (υφιστάμενους μετόχους) που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Προσφορά και αναμένεται να καλύπτει την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο της

Εταιρείας. Η ακριβής μεθοδολογία υπολογισμού τελεί υπό τεχνική επεξεργασία.

Εάν η εγγραφή υφιστάμενου μετόχου υπερβαίνει την αναλογία συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω (υπερεγγραφή), τότε θα ικανοποιείται κατά προτεραιότητα μόνο το τμήμα που αντιστοιχεί στην pro rata συμμετοχή του. Μετά την ολοκλήρωση της προνομιακής κατανομής, το μέρος της υπερεγγραφής που δεν ικανοποιήθηκε θα αθροίζεται μαζί με όλες τις λοιπές εγγραφές (παλαιοί και νέοι εγγραφόμενοι μέτοχοι) και θα ικανοποιούνται αναλογικά, εφ’ όσον υπάρχουν ακόμη μετοχές προς διάθεση.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 7 Απριλίου 2021

Απόφαση ΔΣ για διενέργεια αύξησης κεφαλαίου περί τα μέσα Απριλίου 2021

και καθορισμός των όρων αυτής

Έναρξη Συνδυασμένης Προσφοράς 3ο δεκαήμερο Απριλίου 2021

Απόφαση για κατανομή και ολοκλήρωση αύξησης πρώτο 10ήμερο Μαΐου 2021

Διαβάστε ακόμη:

Κρουαζιέρα: Ποιες εταιρείες – κολοσσοί επιλέγουν την Ελλάδα για αυτό το καλοκαίρι

Τράπεζα Πειραιώς: Το βασικό πλαίσιο για την ΑΜΚ – Τα σχέδια για την προνομιακή συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων

Οι γλυκόπικρες «φουρτούνες» της Leonidas και των μετόχων της