Κόκκινα δάνεια, νέο Πτωχευτικό Δίκαιο, μείωση καταστημάτων και προσωπικού, υποχώρηση των προ προβλέψεων εσόδων και προσαρμογή στην ψηφιακή εποχή, τα μεγάλα προβλήματα της νέας χρονιάς

Αντιμέτωπες με πέντε μεγάλες προκλήσεις είναι φέτος οι συστημικές τράπεζες, καθώς το 2020 είναι εξαιρετικά κρίσιμη χρονιά. Η δοκιμασία των stress tests, που ξεκινά και επίσημα με την έκδοση του ισολογισμού της χρήσης 2019, δεν φαίνεται προς το παρόν να δημιουργεί ιδιαίτερες ανησυχίες στα στελέχη των τραπεζών.

Η γενικότερη βελτίωση των συνθηκών στην οικονομία και ιδιαίτερα η άνοδος στις τιμές των ακινήτων λειτουργούν προς όφελος των τραπεζών, με τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν ότι τα stress tests θα ολοκληρωθούν χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Ωστόσο, οι τράπεζες καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα περιβάλλον μεγάλων και ιδιαίτερων προκλήσεων που θα διαμορφώνουν τη μορφή του τραπεζικού συστήματος στο ορατό μέλλον.

Συγκεκριμένα, τα πέντε κρισιμότερα ζητήματα στα οποία ο κλάδος θα αναζητήσει φέτος απαντήσεις είναι:

Ουσιαστικά πρόκειται για έναν διαφορετικό τύπο τράπεζας που απαιτεί μεγάλες αναδιατάξεις στα επιχειρηματικά μοντέλα και στο ανθρώπινο δυναμικό.

Χαρακτηριστικό της νέας εποχής που έρχεται είναι ότι σήμερα τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα ανοίγουν λογαριασμούς και δίνουν κάρτες στους πελάτες τους μέσω του Διαδικτύου, διαδικασίες οι οποίες μόλις το 2018 ήταν αδιανόητες χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία των πελατών στα τραπεζικά καταστήματα.