Στα 32,9 έτη (από 32,7 το 2017) η αναμενόμενη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής

Κατά 0,2 έτη αυξήθηκε ο χρόνος που δουλεύουν οι Έλληνες το 2018 σε σχέση με το 2017, ενώ την ίδια ώρα φαίνεται ότι μειώνεται ο χρόνος της επαγγελματικής ζωής των ανδρών σε σχέση με των γυναικών.

Το 2018, η αναμενόμενη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής των ανθρώπων στην ΕΕ (δηλαδή ο αριθμός των ετών που αναμένεται να εργαστούν στη ζωή τους οι σημερινοί δεκαπεντάχρονοι) ήταν 36,2 χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurostat.

Η διάρκεια αυτή είναι 0,3 έτη μεγαλύτερη από το 2017 και 3,3 έτη μεγαλύτερη από το 2000. Στην Κύπρο η αναμενόμενη διάρκεια είναι 37,1 έτη (από 36,3 έτη το 2017) και στην Ελλάδα 32,9 έτη (από 32,7 το 2017).
Οι άνδρες αναμένεται να εργάζονται περισσότερο από τις γυναίκες, καθώς κατά μέσο όρο, η αναμενόμενη διάρκεια ζωής των ανδρών είναι 38,6 έτη και για τις γυναίκες 33,7 στην ΕΕ.

Ωστόσο, η αναμενόμενη διάρκεια της εργασιακής ζωής ποικίλει μεταξύ των κρατών μελών, κυμαινόμενη από 31,8 χρόνια στην Ιταλία, 32,4 στην Κροατία και 32,9 στην Ελλάδα, σε 39,9 έτη στη Δανία, 40,5 στην Ολλανδία και 41,9 στη Σουηδία.

Η μεγαλύτερη αύξηση στη διάρκεια του εργασιακού χρόνου το διάστημα 2000 – 2018, καταγράφεται στη Μάλτα (7 χρόνια), στην Ουγγαρία (6,6), στην Εσθονία (5,6), ενώ η μικρότερη αύξηση παρατηρήθηκε στη Δανία(1,6) και την Ελλάδα (1,5). Επιπλέον, η Ρουμανία ήταν η μόνη χώρα που μείωσε τον εργασιακό χρόνο των πολιτών της, με μέσο όρο 36 χρόνια το 2000 σε 33,5 το 2018.

Σε σχέση με τη χώρα και το φύλο, τα στοιχεία ποικίλουν, καθώς οι γυναίκες που κατοικούν στην Μάλτα είδαν τον εργασιακό τους χρόνο να αυξάνεται κατά 12,7 χρόνια από το 2000 στο 2018, ενώ οι γυναίκες από τη Ρουμανία διαπίστωσαν μείωση του εργασιακού τους χρόνου κατά 4 χρόνια.