Οι επιβάτες μπήκαν στο πλοίο, όχι όμως και το λεωφορείο με τα πράγματά τους!