«Νά ἀναφέρουν νέα τοῦ πατριωτικοῦ χώρου»,λένε.
Καί πῶς ἐννοοῦν τά νέα ; Μέ τό τί κάνει τό ΕΛΑΣΥΝ,τί κάνει ὁ Μιχαλολιᾶκος,πῶς τά πάει ὁ Κασιδιάρης μέ τό νέο κομματικό του ἐγχείρημα. Καί τά λένε πολύ σοβαρά ὅλα αὐτά,εἰλικρινῶς ! Λές καί τό κάθε ἰστολόγιο ἤ ἰστοσελίδα εἶναι ὑποχρεωμένο νά λειτουργῇ ὡς «γραφεῖο τύπου» τοῦ κ. Λαγοῦ ἤ τοῦ Κασιδιάρη ἤ ἀκόμη καί τοῦ Μιχαλολιάκου ! Ἐκτός καί ἔχουν κάτι ἄλλο κατά νοῦ…

Αὐτοί μάλιστα εἶναι τόσο πολύ πατριῶτες καί τόσο ἔγκυροι δημοσιογράφοι ὥστε ὅταν ὁ κ. Κασιδιάρης ἀπεχώρησε ἀπό τήν Χρυσῆ Αὐγή καί ἀνακοίνωσε τήν ἵδρυσιν νέου κόμματος,ὑπό τήν δική του ἡγεσία,μόνον ἄγαλμα δέν τοῦ ἔστησαν ! Τί «χαρισματικός»,τί «μεγάλη προσωπικότητα» τί «ἰκανότατος» τί «ῥήτωρ» ὅλα τά καλά,τά ἄριστα τά βρῆκαν στό πρόσωπο τοῦ κ. Κασιδιάρη ! Τώρα θά μοῦ πῇ κάποιος,σέ ἄνθρωπο πού βλέπει ὡς «χαρισματική προσωπικότητα» τό Ἀδωνάϊ τί ἐμπιστοσύνη μπορεῖ νά ἔχῃς στήν γνῶμιν του ; Ἔλα ντέ …

Ἐν πᾶσῃ περιπτώσει ἔτσι τόν ἔβλεπαν. Καί νά οἱ λίστες μέ τά «πατριωτικά» ἰστολόγια καί ἰστοσελίδες καί τοῦ πῶς εἶδαν τήν κίνησιν Κασιδιάρη. Νά οἱ λίστες μέ τό πῶς ἀντιμετώπισαν τήν ἀνακοίνωσιν τοῦ νέου κόμματος. Καί περίμεναν…Τί περίμεναν ;

Τήν ἡμέρα ὅπου θά ἀνακοινώνονταν τά ὀνόματα πού θά πλαισίωναν τό νέο κόμμα. Οἱ πατριῶτες,περίμεναν…Καί αἴφνης,μετά ἀπό αὐτή τήν ἀνακοίνωσιν,φαίνεται πώς κάτι δέν τούς πῆγε καλά διότι ἄλλαξαν ! Ἀκόμη καί ὁ θαυμασμός πρός τό πρόσωπο τοῦ κ. Κασιδιάρη μετετράπη σέ εἰρωνία νά τό πῶ; Πῶς ἀλλιῶς μπορεῖ νά λεχθῇ ὅταν ὁ «χαρισματικός» μετατρἐπεται σέ « ἀστέρι» συγκρίσιμο μέ τήν Ἀλίκη Βιουγιουκλάκη; Ἤ ἀκόμη χειρώτερα σέ :«κ&λόπαιδο»…(τά λέει στό βίντεο ἐδῶ,στό 33:34)

Τί ἔφταιξε; Μόνον μία σκέψιν μπορῶ νά κάνω :Τό ὅτι δέν ἀνακοίνωσε ὁ κ. Κασιδιάρης,τήν συστράτευσίν του μέ τό ΕΛΑΣΥΝ τοῦ κ. Λαγοῦ…

Λέει ὁ πατριώτης Χατζηγώγος στόν ἄλλο πατριώτη Συμιγδαλᾶ,σ᾿ἕνα κανάλι πού ἔχει ὁ τελευταῖος στό youtube : «*Ἐάν ὁ Κασιδιάρης δέν πάρει καί τούς ἄλλους πατριωτικούς χώρους,τότε ἐκεῖνοι θά ἑνωθοῦν καί θά τόν ἀντιμετωπίσουν σάν 5η φάλαγγα. Θά τοῦ βγάζουν τρομερά μῖση,*κουτσομπολιά,γκόμενες,τό ἕνα τό ἄλλο » !

Πῶς ; Δῆλα δή,νά τό πῶ ὡμά; Ἐάν αὐτό δέν εἶναι ἐκβιασμός,τί ἄλλο μπορεῖ νά εἶναι; Διότι πόσο «ὑποχρεωμένος» εἶναι ὁ Κασιδιάρης νά βάλῃ ὑπό τό νέο του κόμμα,ὅλα ἐκεῖνα τά ὀνόματα πού συνδέονταν μέ τήν Χρυσῆ Αὐγή καί μάλιστα ἀπό τά πλέον ἡγετικά στελέχη; Ποιός τόν ὑποχρεώνει; Καί ποιός εἶναι ἐκεῖνος πού θά τόν ἐκβιάσῃ νά τό κάνῃ ἀλλιῶς θά βγοῦν «τρομερά μῖση,κουτσομπολιά,γκόμενες…» ; ! Νά μεταφράσουμε τό «τρομερά μῖση » κ.λπ.,σέ …ἀποκαλύψεις εἰς βάρος του; Τί έκβιασμοί,τί ἀπειλές εἶναι αὐτές ; Καί νά σκεφτεῖτε πώς τά λέει ἐκεῖνος πού χαρακτήριζε τόν «πατριωτικό χῶρο» ὡς «μπουρδέλο» ! Τά συμπεράσματα δικά σας…

Ἔτσι ἐννοοῦν οἰ κύριοι αὐτοί τόν πατριωτικό χῶρο :ἐάν δέν κάνεις αὐτό πού ἐγώ πιστεύω (ἤ θέλω..) πώς πρέπει νά κάνῃς,εἶσαι ὅλα τά κακά μαζύ.Ὅλα τά κακά,ὅμως !

Πῶς βλέπεις,τελικῶς τήν ἀγωνία τους πρός συγκεκριμένη κατεύθυνσιν ! Ποιά; Μά τήν ἕνωσιν τοῦ νέου κόμματος Κασιδιάρη μέ αὐτό τοῦ Λαγοῦ ! Γιατί ὅμως τέτοια ἀγωνία; Ἐδῶ εἶναι τό περίεργον ἀφοῦ τό κόμμα τοῦ κ. Λαγοῦ πού ἐδῶ καί ἕνα χρόνο ἀπό τῆς δημιουργίας του τό γνωρίζουν μόνον μεταξύ τους,ὅσοι ἔχουν συνταχθεῖ μέ αὐτό δῆλα δή,φαίνεται πώς δέν ἔχει καμμία ἀπολύτως τύχη.Ἐν ἀντιθέσει μέ αὐτό τοῦ Ἠλία Κασιδιάρη,ὁ ὁποῖος συσπειρώνει,κατά γενική ὁμολογία,ἕνα πολύ μεγάλο κομμάτι τοῦ λεγόμενου «πατριωτικοῦ χώρου»,πολύ ὑπολογίσιμο !

Ὅμως ἡ ἱστορία ὅλη εἶναι στήν «πῖτα».Ὄχι σ᾿ἕνα κομμάτι,σ᾿ὁλόκληρη τήν «πῖτα» πού τήν θέλουν γιά τήν πάρτη τους. Πῶς τό εἶπε ὁ Συμιγδαλᾶς;

«Ἔλα ἐδῶ Συμιγδαλᾶ πού ἔχεις τό κανάλι στό youtube,φέρε τούς ἐκφραστές τοῦ «ἐθνικο-πατριωτικοῦ χώρου» πᾶρε συνεντεύξεις,ἔλα ἐδῶ Πανούση μέ τό ἰστολόγιό σου,γρᾶψε αὐτά,ἔλα ἐδῶ Χατζηγώγο πού γράφεις στόν Στόχο,γρᾶψε τ᾿ἄλλα,συγκεντρωμένα γιά νά ξέρῃ ὁ κόσμος πού θά πάῃ νά διαβάσῃ,ποῦ θά πάῃ νά μάθῃ...».

Καταλάβατε τώρα τί ἐπιδιώκουν; Ποιοί θέλουν τήν πῖτα ὁλάκερη; Ποιοί πρέπει νά θεωροῦνται ὡς «ἰνστρούχτορες/καθοδηγητές» τῆς …ἐνημερώσεως τοῦ πατριωτικοῦ χώρου; Μία παρέα πού δέν ξέρω πώς καί μέ ποιόν τρόπο συνδέθηκαν μεταξύ τους ( μά καί οὔτε πού μ᾿ἐνδιαφέρει,λέμε) θέλουν νά πάρουν στά χέρια τους τήν διαμόρφωσιν τῆς ἀπόψεως τῶν πατριωτῶν.Θέλουν κι᾿ἐπιδιώκουν νά γίνουν κάτι ἀντίστοιχο τῶν κατεστημένων μμε ἀλλά τῆς ἀπέναντι πλευρᾶς !

Ὄχι,κύριοί μου,ὁ κόσμος δέν εἶναι κοπάδι νά τό ὁδηγεῖτε ἐκεῖ πού θέλετε ἐσεῖς.Ὅταν εἶσαι ἀντίθετος μέ τήν αντίληψιν αὐτή δέν σ᾿ἐνδιαφέρει ἄν αὐτός πού λειτουργεῖ ἔτσι βρίσκεται στήν ἀπό ἐδῶ ἤ τήν ἀπό ἐκεῖ πλευρά. Κατακριτέο ἀπό ὅπου καί νά γίνεται. Διότι κλίκα οἱ μέν κλίκα καί οἱ δέ. Χαμένος ἐν τέλει ὁ πολίτης καί μόνον.

Ὁ καθείς εἶναι ἐλεύθερος νά ἐπιλέξῃ ποῦ θά πάῃ νά μάθῃ,νά ἐνημερωθῇ,νά πληροφορηθῇ. Ὅπου θέλει καί ὅπου τόν ἐκφράζει καί κανένας δέν θά τοῦ ὑποδείξῃ τούς «ἐπιλεγμένους»,κανένας .

Τώρα καταλαβαίνουμε καί τό «σκεπτικό» τῆς ἐνέργειάς σας,κύριοι,σχετικῶς μέ τήν λίστα τῶν πατριωτικῶν ἰστολογίων καί ἰστοσελίδων. Τό ξεδιάλεγμα,ὁ ἀποχαρακτηρισμός καί τέλος ἡ περιθωριοποίησις αὐτῶν πού δέν σᾶς βολεύουν,δέν σᾶς ἀκολουθοῦν σ᾿αὐτά πού σκοπεύετε,δέν εἶναι μέ τήν δικά σας κλίκα…

Χάρισμά σας ἡ κλίκα σας,χάρισμά σας ὁ «πατριωτικός» σας χῶρος,ἐάν εἶναι ἔτσι ὅπως τόν προβάλετε. Ἐμένα προσωπικῶς,μόνον ἀηδία μοῦ προκαλεῖ. Ἄν τε καί πολύ ἀσχοληθήκαμε μαζύ σας.

Ἡ Πελασγική

sxolianews**