Συνεχίζουν τις αναστολές καταβολής δόσεων κεφαλαίου μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου - Οι μήνες αναστολής είναι έντοκοι, γεγονός, που σημαίνει ότι οι τόκοι θα προστεθούν στο τέλος στο ανεξόφλητο κεφάλαιο της οφειλής

Απαλλαγμένοι από τα δανειακά τους βάρη θα είναι μέχρι τέλος του 2020 τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις με ενήμερες οφειλές προ πανδημίας, που επιλέξουν να υπαχθούν στα μέτρα αναστολής καταβολής δόσεων (moratoria).

Παρά το… καμπανάκι, που «χτύπησε» προ ημερών η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), επισημαίνοντας στην Ετήσια Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική ότι από τη συγκεκριμένη δεξαμενή θα προέλθουν τα νέα «κόκκινα» δάνεια, ύψους – με βάση ορισμένες εκτιμήσεις – έως και 10 δισ. ευρώ, τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποφάσισαν να παρατείνουν μέχρι τέλη Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους τις αναστολές πληρωμών.

Με βάση τα στοιχεία, που έδωσε στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Γιώργος Χατζηνικολάου, μέχρι τα τέλη του περασμένου Μαΐου οι τράπεζες «πάγωσαν» τα δάνεια 179.621 επιχειρήσεων και νοικοκυριών, ήτοι το 75% όσων έκαναν τη σχετική αίτηση (239.098). «Ένα μεγάλο ποσοστό δανειοληπτών δεν θέλει να προχωρήσει σε αναστολή είτε γιατί, δεν τη χρειάζεται είτε για λόγους, που σχετίζονται με το υπόλοιπο του δανείου στο τέλος αυτής της περιόδου χάριτος», εξηγούν στο ΝΜ αρμόδιες πηγές, υπενθυμίζοντας πως οι μήνες αναστολής είναι έντοκοι, γεγονός, που σημαίνει ότι οι τόκοι, που αναλογούν σε αυτούς, θα προστεθούν στο τέλος στο ανεξόφλητο κεφάλαιο της οφειλής.

Παράλληλα, δεδομένου ότι η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου παραμένει αμετάβλητη, οι δανειολήπτες θα παρατηρήσουν αύξηση στο καταβλητέο ποσό για τις δόσεις, που θα καταβάλλουν μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής και μέχρι την εξόφληση του δανείου.

Τα «μορατόρια» ανά τράπεζα

Σύμφωνα με τα στοιχεία, που ανακοίνωσαν οι συστημικές τράπεζες, έως τα τέλη Μαΐου 2020 τα δάνεια, για τα οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις από επιχειρήσεις και νοικοκυριά για υπαγωγή στα μέτρα αναστολής δόσεων, ανήλθαν σε περίπου 15 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 19% όσων πληρούσαν τα κριτήρια υπαγωγής. Το ποσοστό, μάλιστα, ήταν υψηλότερο στα νοικοκυριά και στις μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Πιο αναλυτικά:

Την αναστολή πληρωμών σε 38.400 πελάτες της ενέκρινε η Τράπεζα Πειραιώς, με το συνολικό ύψος των δανείων, που «πάγωσαν», στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης ενάντια στον κορωνοϊό, να διαμορφώνεται στα τέσσερα δισ. ευρώ. Ειδικότερα, στη λιανική, από επιλέξιμο χαρτοφυλάκιο, ύψους 6,8 δισ. ευρώ (254.000 πελάτες) παράταση δόθηκε σε δάνεια, ύψους 1,8 δισ. ευρώ (200 εκατ. ευρώ καταναλωτικά και 1,6 δισ. ευρώ στεγαστικά), που αντιστοιχούν σε 36.000 πελάτες (27%). Στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, από επιλέξιμα δάνεια 13,4 δισ. ευρώ (77.000 πελάτες), το «πάγωμα» ίσχυσε για δάνεια 2,2 δισ. ευρώ (900 εκατ. ευρώ εταιρικά και 1,2 δισ. ευρώ μικρομεσαίων επιχειρήσεων), ήτοι 2.400 πελάτες (16%).

Σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, οι κλάδοι, που στηρίχθηκαν με μορατόρια, ήταν οι εξής: φιλοξενίας (αναστολή σε δάνεια 500 εκατ. ευρώ, με τη συνολική έκθεση να «αγγίζει» το 1,6 δισ. ευρώ), μεταφορές και logistics (παύση πληρωμών για δάνεια 100 εκατ. ευρώ, σε σύνολο 800 εκατ. ευρώ), λιανικό εμπόριο και κατασκευές, με τις αναστολές να ισχύουν για δάνεια, συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ, με την έκθεση να «αγγίζει» τα 2,9 δισ. ευρώ (1,2 δισ. ευρώ και 1,7 δισ. ευρώ αντίστοιχα).

«Τράτο» σε 24.000 πελάτες της έδωσε με την σειρά της, και η Εθνική Τράπεζα. Πιο αναλυτικά, η τράπεζα δέχθηκε 60.000 αιτήσεις, προχωρώντας σε αναστολή καταβολής των δόσεων δανείων, ύψους περίπου τέσσερα δισ. ευρώ (1,5 δισ. ευρώ στεγαστικά 22.000 πελατών και δύο δισ. ευρώ περίπου 2.000 επιχειρήσεων).

Σε μορατόρια, ύψους 3,7 δισ. ευρώ ή το 15% του επιλέξιμου χαρτοφυλακίου προχώρησε από την πλευρά της, η Alpha Bank. Πρόκειται για 1,8 δισ. ευρώ στεγαστικά (το 26% των δικαιούχων), 400 εκατ. ευρώ καταναλωτικά και 1,9 δισ. ευρώ επιχειρηματικά δάνεια, εκ των οποίων τα 600 εκατ. ευρώ σε μικρές επιχειρήσεις.

Τέλος, η Eurobank συγκέντρωσε 47.000 αιτήσεις από νοικοκυριά για αναστολή, με τις εγκρίσεις να αφορούν στο 22% του επιλέξιμου χαρτοφυλακίου (2,3 δισ. ευρώ από σύνολο δανείων 10,4 δισ. ευρώ). Από το συνολικό εταιρικό χαρτοφυλάκιο, ύψους 12,6, επιλέξιμα κρίθηκαν δάνεια 5,3 δισ. ευρώ, με την αναστολή να ισχύει για δάνεια 1,1 δισ. ευρώ (21%), ενώ σε σύνολο δανείων 3,4 δισ. ευρώ μικρών επιχειρήσεων, τα επιλέξιμα ήταν 2,5 δισ. ευρώ και η έγκριση δόθηκε στο 1,2 δισ. ευρώ ή το 48% των πιστούχων.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της αναστολής πληρωμών των δανείων τους είναι όλοι οι δανειολήπτες με ενήμερες οφειλές. Μολονότι η ΕΕΤ στην ανακοίνωσή της ορίζει την 31η Δεκεμβρίου του 2019, για να προσδιορίσει ένα δάνειο «πράσινο», η κάθε τράπεζα θέτει τα δικά της όριο. Η Eurobank, για παράδειγμα, για να αναστείλει τις πληρωμές σε ιδιώτες, θέτει ως προϋπόθεση να ήταν ενήμεροι ή με ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 90 ημερών (τρεις μηνιαίες δόσεις) στις 31/03/2020, ενώ η Πειραιώς ορίζει ως αποδεκτή την 29η Φεβρουαρίου στην περίπτωση των δανείων επιχειρήσεων.

Παρόμοιες διευκολύνσεις και από τους servicers

Στο ίδιο μήκος κύματος θα κινηθούν και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (servicers), στελέχη των οποίων σχολιάζουν στο ΝΜ πως δεν θα μπορούσαν να πράξουν διαφορετικά, δεδομένου ότι εκτελούν τις οδηγίες των πελατών τους, δηλαδή, των τραπεζών.

Αξίζει να αναφερθεί πως, σύμφωνα με την ΤτΕ, τα δάνεια, που έχουν πωληθεί σε funds και διαχειρίζονται οι servicers, ήταν το α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους άνω των 30 δισ. ευρώ, με τη συνολική αξία τους να έχει αυξηθεί κατά 7,2.δισ. ευρώ σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι. Εξ αυτών, τα 16,3 δισ. ευρώ αφορούσαν σε δάνεια ιδιωτών (11,8 δισ. ευρώ καταναλωτικά και 4,4 δισ. ευρώ στεγαστικά), με τις χορηγήσεις των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων να «αγγίζουν» τα 5,6 δισ. ευρώ. Τέλος τα επιχειρηματικά «κόκκινα» δάνεια υπολογίζονται σε 8,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,9 δισ. ευρώ είναι μικρομεσαίων επιχειρήσεων.