Τα επιπλέον μέτρα στήριξης για επιμέρους παραγωγικούς κλάδους και για επιμέρους κατηγορίες εργαζομένων που θα απαιτηθούν θα πρέπει να προκύψουν μέσα από την συμμετοχή και την συναίνεση των κοινωνικών εταίρων αναφέρει η ΟΚΕ

Tις προτάσεις της για τα μέτρα στήριξης που πρέπει να ληφθούν καταθέτει η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) δίνοντας έμφαση στις ευρύτερες συναινέσεις των φορέων μέσω του διαλόγου.

Στο Κείμενο Παρέμβασης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομία και την κοινωνία, η Ο.Κ.Ε επισημαίνει ότι σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις αναμένεται σημαντική ύφεση, στις επιχειρήσεις (αναστολή λειτουργίας, επιδείνωση του οικονομικού κλίματος, μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης) ενώ στην αγορά εργασίας, αναμένεται σημαντική αύξηση του ποσοστού ανεργίας.

Η αναγκαιότητα άμεσης απόκρισης σε αυτή την παγκόσμια έκτακτη ανάγκη είναι επιτακτική για την προστασία της δημόσιας υγείας, την ενότητα της κοινωνίας, το μέλλον της εργασίας, τη βιώσιμη σχέση της ανθρώπινης δραστηριότητας με το περιβάλλον, αλλά και την ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας.

Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να περιορίσει με σημαντικές νομοθετικές παρεμβάσεις την έκταση των συνεπειών της πανδημίας στην κοινωνία, την οικονομία και την απασχόληση. Είναι βέβαιο όμως ότι θα χρειασθούν επιπλέον μέτρα πολιτικής -πέρα από τα αναγκαία αμυντικά και επιδοματικά-, καθώς πολλές από τις βεβαιότητες στην οικονομία και την κοινωνία βρίσκονται σε οριακό και αμφισβητήσιμο σημείο ή και έχουν ανατραπεί.

Τα μέτρα στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας για την επόμενη ημέρα είναι σημαντικό -όπως άλλωστε ορίζει το Σύνταγμα- να είναι αποτέλεσμα και κοινωνικού διαλόγου, στο πλαίσιο της Ο.Κ.Ε., με την άμεση και ενεργή συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων, των παραγωγικών δυνάμεων και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών.

Η Ο.Κ.Ε., συμμεριζόμενη τις αγωνίες των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, των εργαζομένων και της κοινωνίας, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους που συμμετέχουν σε αυτήν, κάνει μια πρώτη σύνθεση των απόψεών τους, συμβάλλοντας στη συζήτηση των απαραίτητων μέτρων για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την αντιμετώπιση και διαχείριση των αλλαγών/κρίσεων στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα στο κείμενο παρέμβασης επισημαίνει:

Η εθνική και ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική θα πρέπει να εστιάσει κατά προτεραιότητα:

– Στην επιτυχή έκβαση της επιστημονικής μάχης με την υγειονομική απειλή και την ενίσχυση της έρευνας σε κρίσιμους τομείς για την κοινωνία και τον πλανήτη (υγεία, περιβάλλον, τεχνολογία)

– Στην αναθεώρηση πτυχών της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής και των διαθέσιμων μέσων χρηματοοικονομικής υποστήριξης, ώστε να καλύπτεται μεγαλύτερο εύρος οικονομικών και κοινωνικών αναγκών, όπως επίσης να σηματοδοτεί την βούληση για κοινή αντίδραση, η οποία θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη της να ξεπεράσουν τις υγειονομικές και τις οικονομικές προκλήσεις

– Στη διατήρηση και υποστήριξη της παραγωγικής ικανότητας των οικονομιών, των επιχειρήσεων και των κλάδων με συγκριτικά πλεονεκτήματα.

– Στη δημιουργία πρωτοκόλλων λειτουργίας των μεταφορών και των τουριστικών επιχειρήσεων, ρεαλιστικά εφαρμόσιμων και βιώσιμων.

– Στην ενίσχυση των μηχανισμών κοινωνικού διαλόγου και την αποτροπή- με αφορμή την κρίση- εμφάνισης αντιδημοκρατικών πρακτικών και κατάλυσης κεκτημένων δικαιωμάτων

– Στην κάλυψη των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την προστασία του πληθυσμού, με όρους οικονομικής και κοινωνικής συνοχής

– Στην προστασία της οικογένειας, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μελών της και την οφειλόμενη ειδική μέριμνα για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Η Ελληνική κυβέρνηση διαχειρίζεται την κρίση με ευθύνη και αποφασιστικότητα. Ακολούθησε έγκαιρα το μοντέλο του αυστηρού lockdown της πόλης Wuhan, παρά τις όποιες ενστάσεις σχετικά με την περιστολή των ατομικών ελευθεριών και τις επιπτώσεις του στην οικονομία και την κοινωνία. Έλαβε επίσης πρωτοβουλίες για την ενίσχυση και την στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών που πλήττονται από αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση. Όπως επεσήμανε δε ο Υπουργός Οικονομικών: “η Κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα, για να ανταποκριθεί στην παρούσα πρωτόγνωρη κατάσταση. Το πότε, όπως είπε, και το πώς και σε ποιο βαθμό θα αξιοποιήσει το κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή της, αποτελεί συνάρτηση της χρονικής διάρκειας, της έντασης και της εξέλιξης του προβλήματος”.

Είναι σίγουρο ότι θα χρειασθούν επιπλέον μέτρα στήριξης για επιμέρους παραγωγικούς κλάδους και για επιμέρους κατηγορίες εργαζομένων. Τα μέτρα αυτά η ΟΚΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να προκύψουν μέσα από την συμμετοχή και την συναίνεση των κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Και αυτό γιατί, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν σε τέτοιες κρίσιμες καταστάσεις η σημασία του κοινωνικού διαλόγου και της κοινωνικής συναίνεσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την μετάβαση στην ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ. Είναι ευθύνη των κοινωνικών εταίρων να αναδείξουν συναινετικές προτάσεις τόσο στο εργασιακό πεδίο, όσο και στην οικονομία και την κοινωνία για την προστασία της δημόσιας υγείας, την ενότητα της κοινωνίας, το μέλλον της εργασίας, της σχέσης της ανθρώπινης δραστηριότητας με το περιβάλλον.

Η επόμενη μέρα θα είναι διαφορετική. Πολλές βεβαιότητες στην οικονομία, την τεχνολογία και την ασφάλεια θα κλονιστούν. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ) έχει την Συνταγματική υποχρέωση να συμμετάσχει ενεργά στον διάλογο και να αξιοποιήσει όλα τα θεσμικά εργαλεία που διαθέτει, ώστε οι τελικές επιλογές να είναι αποτέλεσμα δημοκρατικού διαλόγου, συμμετοχής και συναίνεσης των κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Είναι υποχρέωση της ΟΚΕ να αναδείξει συναινετικές προτάσεις τόσο στο εργασιακό πεδίο, όσο και στην οικονομία και την κοινωνία: για την προστασία της δημόσιας υγείας, την ενότητα της κοινωνίας, το μέλλον της εργασίας, τη βιώσιμη σχέση της ανθρώπινης δραστηριότητας με την τεχνολογία και το περιβάλλον.