ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023

     Η ΔιεύθυνσηΑγροτικής Ανάπτυξης της ΠεριφέρειαςΚρήτης ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Λαμβάνοντας υπόψη τιςβροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών στις περισσότερες περιοχές της Κρήτης,καθώς επίσης και τις προβλέψεις της ΕΜΥ σχετικά με τις κλιματικές συνθήκες

πουθα επικρατήσουν στο νησί τις αμέσως επόμενες μέρες, με αξιόλογα ύψη βροχής καιπτώση της θερμοκρασίας, η αρδευτική περίοδος 2023 σε όλες τις Π.Ε. της Κρήτηςολοκληρώνεται.

Σε περίπτωση που τοεπόμενο χρονικό διάστημα κριθεί αναγκαίο, η Περιφέρεια Κρήτης θα επανέλθει μεκατά τόπους εκδόσεις αρδευτικών δελτίων. 

Με γνώμονα τηδιασφάλιση της βέλτιστης παραγωγής αλλά και της επάρκειας νερού στο νησί μας, ηΔ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το ΙνστιτούτοΕλιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ θα συνεχίσουν και τηνεπόμενη αρδευτική περίοδο 2024 την έκδοση των εβδομαδιαίων αρδευτικών δελτίωνσε όλες τις Π.Ε. της Κρήτης.