Η συμφωνία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης για τη λειτουργία της Προβλήτας I μεταξύ Οργανισμού και της ΣΕΠ- Cosco

Σε μια νέα εποχή, εισέρχεται η ΟΛΠ ΑΕ μέσα σε μια πραγματικά δύσκολη περίοδο για τις θαλάσσιες μεταφορές παγκοσμίως. Με τη συμφωνία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης για τη λειτουργία της Προβλήτας I μεταξύ Οργανισμού και της ΣΕΠ- Cosco στόχος είναι το λιμάνι να περάσει σε υψηλές παραγωγικές επιδόσεις και ο Πειραιάς ως HUB διεθνές λιμάνι να βελτιώσει τις υπηρεσίες του, χωρίς να ξεχνάμε και το στόχο της προβλήτας 4 , που καθυστέρει η έγκριση έναρξης εραγσιών.

Πιο συγκρκειμένα σύμφωνα με τη θέση του Οργανισμού:

α) Η ΟΛΠ Α.Ε. υπέγραψε συμφωνία παροχής υπηρεσιών project management με την ΣΕΠ Α.Ε. η οποία είχε νομίμως αναγγελθεί στις Ελληνικές Αρχές (Γ.Ε.ΜΗ 23639/27-02-2020 και 31153/18-03-2020) καθώς και στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και της εταιρείας. Η συμφωνία αυτή προτού αναγγελθεί είχε εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ Α.Ε. μετά από εισήγηση του Administration Board.

β) Τα οφέλη της ΟΛΠ Α.Ε. από αυτή τη συμφωνία θα είναι πολύ σημαντικά διότι εξασφαλίζουν την αύξηση του φορτίου που θα εξυπηρετηθεί στον Προβλήτα Ι πάνω από 30% σε ετήσια βάση σε σχέση με το 2019, κάτι που θα αποβεί και σε όφελος των εργαζομένων. Είναι εύκολα κατανοητό ότι το ποσοστό είναι ιδιαιτέρως μεγάλο, έχοντας υπόψη και την κρίση στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω του COVID-19 καθώς και την πτώση στους τομείς της Κρουαζιέρας, της Ακτοπλοΐας και του RΟRΟ.

γ) Η Εταιρεία μέσω του Aναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου, Υπεύθυνο του Tμήματος Εργασιακής Λειτουργίας και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού, ενημέρωσε τους εκπροσώπους των Σωματείων στις 6/3/2020, για την προτεινόμενη οργανωτική δομή του Προβλήτα Ι του Τερματικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά, εξηγώντας ταυτόχρονα και τα οφέλη της ΟΛΠ Α.Ε. από αυτή τη συμφωνία. Η οργανωτική δομή του Προβλήτα Ι του Τερματικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά που τέθηκε στην προσοχή των εκπροσώπων των Σωματείων είναι η ίδια με αυτή που κυκλοφόρησε την 1η Απριλίου 2020, ημέρα όπου επισήμως τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε.

«Συνεπώς, η Εταιρεία έχει εκπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της βάσει του άρθρου 11.ε του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της ΟΛΠ Α.Ε.

Η συγκεκριμένη συμφωνία δεν περιλαμβάνει καμία απολύτως αλλαγή στο εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων της ΟΛΠ Α.Ε.» τονίζει η διοίκηση του Οργανισμού.