Η Δημοτική ΕπιτροπήΙσότητας Σητείας διοργανώνει την Κυριακή 19 Νοεμβρίου και ώρα 7:00 στοΠολύκεντρο,

ομιλία με προσκεκλημένη τηνομότιμη καθηγήτρια Ιστορίας τουΠανεπιστημίου Αθηνών κ. Μαρία Ευθυμίου μεθέμα « Τα ισχυρά σημεία του Ελληνισμού στη διάρκεια των περ. 3.500 ετών τηςκαταγεγραμμένης Ιστορίας του."

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Ι.

Μαρία Δ. Γιαννακάκη

afisa.jpg?rnd=1699620370