Μερίδιο για την Ελλάδα από την πίτα των 54 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως του ποδηλατικού τουρισμού φιλοδοξεί να κερδισει το υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο ετοιμάζει την Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο και σειρά άλλων παρεμβάσεων στην κατεύθυνση αυτή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην ενημερωτική εκδήλωση για θέματα Ποδηλατικού Τουρισμού στο πλαίσιο του έργου MEDCYCLETOUR «Μεσογειακές Ποδηλατικές Διαδρομές για βιώσιμο παράκτιο τουρισμό», στην Πάτρα, ο ευρωπαικός ποδηλατικός τουρισμός εκτιμάται ετησίως σε:

Ευρωπαίων.

Την ίδια στιγμή υπολογίζεται ότι οι τουρίστες με ποδήλατο ξοδεύουν κατά μέσο 353 ευρώ ανά ταξίδι, περίπου 53 ευρώ ημερησίως εκ των οποίων τα 21 για διαμονή, τα 16 για διατροφή και από 8 ευρώ για ψώνια και μετακινήσεις – δραστηριότητες από τα οποία θα μπορούσαν να επωφεληθούν οι τοπικές οικονομίες ακόμα και σε περιοχές που δε θεωρούνται αμιγώς τουριστικές.

«Τα οφέλη της προώθησης και υποστήριξης του ποδηλατικού τουρισμού είναι πολλαπλά και αντικατοπτρίζονται άμεσα στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών. Πρόκειται για οφέλη οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά» σημείωσε ο κ. Μπακογιάννης αναλύοντας την πολιτική του υπουργείου για την ενίσχυση του ποδηλάτου.

Εκτός της κατάρτισης της Εθνικής Στρατηγικής για το ποδήλατο στην Ελλάδα, το υπουργείο θα προχωρήσει στη δημιουργία σημείων φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων, ενώ θα ενισχύσει και τα κοινόχρηστα συστήματα ποδηλάτου στον αστικό χώρο.

ΕΛΛΑΔΑ 25.10.2018 20:18Η Αθήνα γεμίζει ποδηλατόδρομους-Πού θα γίνουν Η Αθήνα γεμίζει ποδηλατόδρομους-Πού θα γίνουν

Παράλληλα αναμένεται βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου εφαρμογής δράσεων και πολιτικών για την ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου στις ελληνικές πόλεις και την ύπαιθρο αλλά και εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων για τη δημιουργία ποδηλατικών υποδομών στον αστικό και εξωαστικό χώρο.

Στο πλαίσιο των δράσεων εντάσσεται και η χρηματοδότηση της μελέτης και υλοποίησης δύο εθνικών διαδρομών EUROVELO καθώς επίσης και οι καμπάνιες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού αλλά και η παροχή κινήτρων για την αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου.

«Δεν πρόκειται για αποσπασματικές πολιτικές, αλλά αντιθέτως εντάσσονται στην συνολικότερη στρατηγική για την βιώσιμη κινητικότητα, και την ανάδειξή της ως βασικό στοιχείο της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. Ταυτόχρονα προωθούν μια ανάπτυξη με ιδιαίτερα ευρύ κοινό» σημείωσε ο γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού.

Ιδιαίτερα κοβικής σημασίας ζήτημα θεωρείται η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για να αναπτυχθεί το ποδήλατο.

Στο επίπεδο του πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού προτεραιότητα είναι η δημιουργία και η διασφάλιση περιοχών ήπιας κυκλοφορίας, προστατευμένων από διαμπερείς ροές.

Στο επίπεδο του κύριου οδικού δικτύου βάσει της διεθνούς πρακτικής, επιχειρείται κατά κανόνα ο διαχωρισμός μεταξύ ποδηλάτων και αυτοκινήτων με την κατασκευή αποκλειστικών λωρίδων ή διαδρόμων για το ποδήλατο.

Στο επίπεδο των σημείων μετεπιβίβασης από το ποδήλατο, το βασικό αντικείμενο είναι η δημιουργία χώρων στάθμευσης και φύλαξης των ποδηλάτων ώστε να εξυπηρετούνται αυτοί που μετακινούνται με ποδήλατο σε ένα τμήμα της διαδρομής τους που είναι μέσης ή μεγάλης απόστασης.

Παράλληλα ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τον εντοπισμό των πόλων έλξης και των ποιοτικών διαδρομών μιας περιοχής, τον σχεδιασμό μιας διαδρομής - κορμού για το ποδήλατο που θα διέρχεται από τις ποιοτικές διαδρομές και θα συνδέει τους πόλους έλξης. Επιπλέον πρέπει να μελετηθούν ρυθμιστικές παρεμβάσεις, όπως π.χ. η μείωση του ορίου ταχύτητα.

Στις μελλοντικές δράσεις του υπουργείου όσον αφορά το ποδήλατο συγκαταλέγονται:

- Η δημιουργία συστήματος πιστοποίησης τουριστικών και όχι μόνο επιχειρήσεων σχετικά με το κατά πόσον οι υπηρεσίες τους είναι φιλικές προς τους ποδηλάτες

- η δημιουργία διαδραστικού διαδικτυακού εργαλείου ποδηλατικού τουρισμού

- η ανάπτυξη δικτύου “Bike Friendly” επιχειρήσεων

- η προώθηση των ποδηλατικών μονοπατιών βουνού (bike trails) – υποστήριξη της ορεινής ποδηλασίας

- η δημιουργία σε χιονοδρομικά κέντρα bike – parks

- η υποστήριξη των αθλητικών ποδηλατικών διοργανώσεων

- η κατάρτιση του επαγγελματικού περιγράμματος του «ποδηλάτη – ξεναγού»

- η μεταφορά ποδηλάτων με υπεραστικά μέσα.