Π. Σημανδηράκης: Σημαντική στιγμή για την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος του δήμου