Του ΝίκουΚουρουπάκη:

Η παγκόσμιαημέρα υγείας συμπίπτει με την ημέρα«γέννησης» του παγκόσμιου οργανισμούυγείας στις 07.04.1948

Οιανισότητες στην υγεία απειλούν τηνπρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερακαι θέτουν υπό αμφισβήτηση τις αξίεςτης ισότητας, της αλληλεγγύης και τηςδικαιοσύνης. Στην πορεία της παγκόσμιαςανάκαμψης από τον κορωνοϊό, είναισημαντικό να ληφθούν μέτρα προκειμένουνα διασφαλιστεί ότι η καλή υγεία δενείναι προνόμιο των λίγων, αλλά αποτελείθεμελιώδες, αδιαπραγμάτευτο καιαναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου.

Φέτοςείναι η δεύτερη χρονιά που η ημέρασυμπίπτει με μίαπρωτόγνωρη εδώ και 100 χρόνια υγειονομικήκρίση, για την οποία θυμόμαστε πολύ καλάπότε εισήλθαμε, δεν γνωρίζουμε ωστόσοούτε μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια,πότε θα απελευθερωθούμε.Μίακρίση δημόσιας υγείας, η οποία άλλαξετον κόσμο μας, τις οικονομίες, τιςεπιχειρήσεις, τις εργασιακές συνθήκεςκαι τις κοινωνικές συμπεριφορές.Μίαπανδημία, η οποία επέβαλλε τους δικούςτης όρους και κανόνες, δυστυχώς ενίσχυσετις ανισότητες και εδραίωσε για τα καλάτην πεποίθηση, ότι τελικά ηυγεία και η διατήρησή της, κάνεικουμάντο καιαποτελεί αναμφισβήτητα το ύψιστο αγαθό.Μόνο εάν υπάρχει υγεία υπάρχει καιοικονομία, και θέσεις εργασίας καιεπενδύσεις και επιχειρήσεις. Μόνο εάνυπάρχει καλή υγεία, ο κόσμος μπορεί ναταξιδεύει απρόσκοπτα, να δημιουργεί,να απολαμβάνει το δώρο της ζωής και ναπροσφέρει κοινωνικά.Έτσι,το φετινό σύνθημα του ΠαγκόσμιουΟργανισμού Υγείας είναι περισσότεροαπό ποτέ επίκαιρο και έχει τον δικό τουσυμβολισμό για την αναγκαιότητα τουεμβολιασμού: «Χτίζοντας έναν πιο δίκαιοκαι υγιή κόσμο για τον κάθε ένα και γιακάθε χώρα».Αυτόδεν είναι το ζητούμενο άλλωστε τωνεκάστοτε πολιτικών υγείας; Να δημιουργήσουνυγειονομικά συστήματα, τα οποία είναιαποδοτικά, αποτελεσματικά και δίκαιαγια όλους τους πολίτες; Αυτό δενχρειαζόμαστε στο τέλος της ημέρας; έναβιώσιμο σύστημα το οποίο να λειτουργείχωρίς ανισότητες απέναντι σε πλούσιους,φτωχούς, μορφωμένους και αναλφάβητους;Πόσο δίκαιος όμως είναι ο κόσμος μαςόταν τα εμβόλια κατά της COVID 19 δεν μπορούννα φθάσουν σε όλες τις χώρες και νααπολαύσουν το δημόσιο αυτό αγαθό οιπολίτες των φτωχών χωρών;

Πόσοδίκαιος είναι ο κόσμος και η δημόσιαυγεία, όταν διασωληνώνονται καθημερινάασθενείς εκτός ΜΕΘ;Ότανμετά το πέρας της πανδημίας θα μετράμεεκατομμύρια ανέργων και ένα νέο κύμανοσηρότητας από σοβαρές και δυσίατεςασθένειες, που σήμερα λόγω του φόβου ναεπισκεφθεί κάποιος το ΕΣΥ, καλύπτονταικαι υποεκτιμώνται;

Τιείδους δικαιοσύνη κρύβεται πίσω απότις αυτοκτονίες των τελευταίων ημερών(ιδιαίτερα στην Κρήτη)από ανθρώπουςπου επέλεξανένα πρώιμο δραματικό φινάλε για την ζωήτους; Γιατί δεν μπορέσαμε να προλάβουμετο απονενοημένο βήμα των ανθρώπων αυτών;Χρειαζόμαστεψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.

«Χτίζονταςέναν πιο δίκαιο και υγιή κόσμο για τονκάθε ένα και για κάθε χώρα». Πράγματι!Γιατί «η φιλανθρωπία χαρίζει ψίχουλααπό το τραπέζι, ενώ η δικαιοσύνη προσφέρειθέση στο τραπέζι», όπως συνηθίζει ναλέει ο Αμερικανός δημοσιογράφος καιπολιτικός σχολιαστής Bill Moyers. Αυτήντην θέση στο τραπέζι των εμβολίων κατάτης COVID -19, και όχι τα ψίχουλα, δικαιούνταιόλοι οι πολίτες του κόσμου.

Είμαστελοιπόν στον αγώνα για αναβάθμιση τωννοσοκομείων ιδιαίτερα του νοσοκομείουΣητείας σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα κύρουςκαι ποιότητας και όχι σε ένα υπερεξοπλισμένοκέντρο υγείας. Δεν μπορεί τη στιγμή πουχρηματοδοτούμε τη δημιουργία δημοσίωννοσοκομείων στην Ουκρανία να κλείνουνδικά μας νοσηλευτικά ιδρύματα με τηδικαιολογία ότι δεν χρειάζονται. Κανένανοσοκομείο δεν περισσεύει.

Δημιουργίαπρωτοβάθμιας περίθαλψης στις απομακρυσμένεςπεριοχές του δήμου μας με τη δημιουργίασταθμών Ά βοηθειών με εξειδικευμένοπροσωπικό στις έκτακτες περιπτώσεις.Πιστεύουμε και ελπίζουμε σε μια Δωρεάνκαι πρωτίστως δημόσια υγεία για όλους.

ΝίκοςΚουρουπάκης

Δημ.Σύμβουλος.