Υπεγράφη μεταξύ του ΣΕΒ και της Ομοσπονδίας Εργατών – Τεχνιτών και Υπαλλήλων Τσιμέντων

Να επισφραγίσει τον «πάγο» που είχε πέσει τα τελευταία χρόνια στους μισθούς και τα ημερομίσθια στις τσιμεντοβιομηχανίες της χώρας ήρθε η νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας η οποία με καθυστέρηση ετών υπεγράφη σήμερα μεταξύ του ΣΕΒ και της Ομοσπονδίας ΕργατώνΤεχνιτών και Υπαλλήλων Τσιμέντων και αφορά την τριετία 2018 – 2019 – 2020

Η σύμβαση, με έναρξη ισχύος αναδρομικά από 1ηΙανουαρίου 2018, καλύπτει το προσωπικό που απασχολείται στις τσιμεντοβιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας οι οποίες είναι μέλη του ΣΕΒ.

Σύμφωνα με το ΣΕΒ «η υπογραφείσα συλλογική σύμβαση εργασίας, προσαρμόζεται στις σύγχρονες ανάγκες και συνθήκες λειτουργίας των εταιρειών παραγωγής τσιμέντου, όπως δραστηριοποιούνται στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον». Μάλιστα σε δήλωση του ο υπογράφων εκ μέρους του Συνδέσμου, Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος τόνισε πως:

«Ο ΣΕΒ με υψηλό αίσθημα ευθύνης στην δύσκολη για όλους τρέχουσα συγκυρία, και ανταποκρινόμενος στα αιτήματα των μελών του, υπέγραψε την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Τσιμεντοβιομηχανίας για τρία χρόνια. Κύριο μέλημα όλων μας, πέραν του πρωταρχικού στόχου της προστασίας της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού, είναι η διατήρηση του παραγωγικού ιστού της οικονομίας και η προστασία των θέσεων εργασίας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνουμε με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, μέσα από το καθεστώς της συλλογικής αυτονομίας και της βούλησης των εργαζομένων και εργοδοτών να ρυθμίζουν τις σχέσεις τους με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις υπό καθεστώς ισότητας, δικαιοσύνης και ελευθερίας, σύμφωνα με τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας».