Κύριε Αντιπεριφεριάρχη με την εμπειρία του τεχνικού Δημοσίου υπαλλήλου, του Προέδρου του ΤΟΕΒ Σητείας – Πισκοκεφάλου για 8 χρόνια, του Προέδρου της ΔΕΥΑΣ Σητείας 4 χρόνια, του μέλους του Δ.Σ. της Ένωσης Συνεταιρισμών Σητείας για 22 χρόνια και την επί πέντε φορές εκλεγμένου Δημοτικού Σύμβουλου, παρά την ηλικία των 91 ετών , συνεχίζω ακόμα να παρακολουθώ αλλά και να υποστηρίζω πέρα των άλλων θεμάτων το μεγάλο και σοβαρό θέμα της οικονομίας του νερού αλλά και της αποταμίευσης του βρόχινου που καταλήγει στην θάλασσα.

Με βάση αυτή την λογική ασχολήθηκα για την κατασκευή σοβαρών υδραυλικών έργων δεξαμενών και δικτύων ως πρόεδρος του ΤΟΕΒ.

Το 1992 με Διευθυντή ΤΗς Δ/νσεως Γεωργίας τον κ. Ευάγγελο Μενεγάκη εισηγήθηκα την κατασκευή της Λιμνοδεξαμενής «ΖΟΥ» και τον Σεπτέμβριο του 1993 ήταν έτοιμη η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης.

Δυστυχώς με τα παιχνίδια των πολιτικών κατάφερα να δημοπρατηθεί το έτος 2005 με τα γνωστά αποτελέσματα διαχειριστικών λαθών τα οποία κρατούν σε εκκρεμότητα ακόμα την συνέχιση του έργου.

Παράλληλα την ίδια περίοδο πληροφορήθηκα ότι στο Δημοτικό διαμέρισμα Ρούσσας Εκκλησιάς υπάρχει ένας χώρος έτοιμος με μικρές παρεμβάσεις να δεχθεί νερό μέχρι 300.000 κυβικά.

Σε δημοσίευμά μου 3-1-2001 και σε αναφορά που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Μ. Καρχιμάκης, ο Υπουργός κ. Ανωμερίτης δήλωσε ότι το Υπουργείο καταγράφει τις προτάσεις που έχουν στόχο την συγκέντρωση και αποθήκευση επιφανειακών απορροών .

Τον Οκτώβρη του 2013 σε συνεργασία με το τεχνικό γραφείο του κυρίου Κων/νου Κατσικαλάκη συντάχτηκε μια προμελέτη με όλα τα τεχνικά στοιχεία για την περιοχή αλλά δυστυχώς καμιά από τις 5 εμπλεκόμενες υπηρεσίες στις οποίες στείλαμε την πρόταση δεν ευαρεστήθηκε να απαντήσει έστω και αρνητικά .

Σας στέλνω αντίγραφο με ημερομηνία Νοέμβριος 2013.

Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις στην πόλη μας του Υπουργού κ. Βορίδη για αξιοποίηση των επιφανειακών απορροών στην ξηροθερμική περιοχή μας για την ενίσχυση της προσπάθειας των αγροτών πήρα και πάλι το ερέθισμα, συγκέντρωσα τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία και σας κάνω την παρακάτω πρόταση.

Όπως φαίνεται στον συνημμένο χάρτη η φυσική λιμνοδεξαμενή απέχει από το σημείο της λεκάνης συγκέντρωσης του βρόχινου νερού 1200 μέτρα και έχει υψομετρική διαφορά από την δεξαμενή 50 μέτρα.

Προτείνουμε να γίνει ένας αγωγός με σωλήνα μεταφοράς τύπου SN8, DN/OD 500m. O αγωγός αυτός έχει την δυνατότητα να μεταφέρει 355 κυβικά νερό την ώρα στην υπάρχουσα φυσική δεξαμενή ή ΣΚΑΦΙΔΟΛΑΚΟΣ όπως λένε οι χωριανοί. Το νερό αυτό θα εμπλουτίζει αργά τον ορεινό ασβεστοληθικό όγκο σε υψόμετρο 500 μέτρα από τον οποίο τροφοδοτούνται η πηγή του χωριού, η αρδευτική του Γαιτανά και μερικές μικρές γύρω από τον ορεινό όγκο. Αργότερα, με μικρή σχετικά δαπάνη, η δεξαμενή είναι έτοιμη να επενδυθεί με μεμβράνη και να αποθηκεύεται όλη η ποσότητα του βρόχινου νερού.

Με επίσημα στοιχεία πρόσφατης Δημόσιας δημοπρασίας παρόμοιου υδραυλικού έργου εντός οικισμού μας δίνουν κόστος πλήρους κατασκευής, για εκτός οικισμού έργο και μετά την έκπτωση του εργολάβου, περίπου 70 ευρώ/μέτρο, με την παραπάνω διατομή του σωλήνα.

Κύριε Γουλιδάκη γνωρίζοντας την αναγκαιότητα και την χρησιμότητα του έργου επανήλθα για τελευταία φορά, και παρακαλώ φροντίστε να γίνει επιτέλους ένα έργο αυτής της σημασίας που πολλοί διακηρύσσουν την ωφέλεια του αλλά κανείς δεν φρόντισε να γίνει πράξη.

Τέτοια έργα που η Κύπρος και το Ισραήλ είναι γεμάτα, κατάφεραν με πολύ λιγότερα χιλιοστά βροχής να εξασφαλίσουν επάρκεια νερού, όπως έχει δηλώσει η υπουργός γεωργίας του Ισραήλ σε επίσκεψη της στο Ηράκλειο.

Ας μετακινηθεί υπάλληλος της υπηρεσίας σας, γεωλόγος, να επισκεφτούμε την περιοχή και να σας ενημερώσει υπεύθυνα .

Με τιμή

Παντελής Πετυχάκης

Πηγή : Style 100Fm